SON EKLENENLER
latest

10 Eylül 2019 Salı

Candan aziz Peygamber

Peygamber, mü’minlere, kendi canlarından daha yakındır.

Ahzâb Sûresi, 33:6

ÜMİT ŞİMŞEK

Hz. PEYGAMBER ile ümmeti arasındaki gönül bağını en tatlı bir üslûpla ortaya koyan âyetlerden birisi de bu âyettir.

Bu âyette, yaşayan bir peygamber vardır. O, geçmiş bir zamanda ömür sürmüş ve sonra toprağa karışmış, tarih olup gitmiş bir lider değildir. Onun ilişkileri de sadece kendi zamanında, kendi komşuluğunda yaşamış insanlarla sınırlı kalmamıştır. O, Allah tarafından gönderilen bir elçi olarak tebliğini tamamladıktan sonra bir tarafa çekilmiş, insanlarla ilgisi kalmamış biri de değildir. O, varlıkların en üstünü olarak, hiç kimsenin ulaşamayacağı, görüşemeyeceği, muhatap olamayacağı bir yerde de değildir.

O, Kur’ân âyetinin tabiriyle, mü’minlere çok yakın, hattâ kendi canlarından da yakın bir konumdadır.

Bu tanımda zaman ve mekân ayırımı da yoktur. Dünyanın neresinde ve hangi çağda yaşarsa yaşasın, herbir mü’min için, kendisine canından daha yakın bir peygamber vardır. Bu konuda zaman ve mekân farkını abartmamak gerekir; çünkü bu dünyanın mekânı da, zamanı da pek dardır. Peygamber ile mü’minler arasındaki gönül bağı ise, ebedî âlemlerde sürüp gidecek bir muhabbet alışverişidir. Öyle bir yerden dünyaya bakınca, onun doğusu ile batısı arasında, yahut birkaç bin sene öncesi ve sonrası arasında kimse bir fark göremez.

“Canlarından daha yakın” ifadesi, mü’minlerden başkasına, abartı gibi görünebilir. Ancak Muhammed Aleyhisselâmı peygamber olarak kabul eden bir mü’minin aklı da, kalbi de, nefsi de bu ifadede zerre kadar abartı olamayacağını bilir.

Çünkü o, bir mü’min olarak, kendisinin Peygamber için ne kadar değerli olduğunu bilir.

Dünyada kendi kardeşi, anne-babası veya evlâdı için yıllar boyunca sabahlara kadar gözyaşı döken kim var?

İnsanın en yakınına bile göstermediği bu yakınlığı, o aziz Peygamber, ümmeti için göstermiş, gecelerini Rabbine ümmeti için yakararak geçirmiştir. Zaten Kur’ân da onu ümmetine çok düşkün, çok şefkatli, çok merhametli olarak tanımlar.

Buna karşılık, mü’minler de dünyanın dört bir yanından ona salât ü selâmlar gönderir.

Her an bu dünyanın minarelerinden onun adı anılır.

Naatlarda, dualarda, Allah’a sunulan en içten niyazlarda onun yâdı geçer.

Onun ve ümmetinin karşılıklı duaları, Yer ve Gökler Rabbinin dergâhında beraberce dinlenir.

Hiçbiri geri çevrilmez o duaların.

Çünkü o duaları ilham eden, onları cevaplandırandan başkası değildir.

Zaten aklın tek başına çözemeyeceği pek çok sorunun cevabı da işte burada yatar:

Niçin sevgilerin en derini gider ve gelir birbirini hiç görmemiş insanlar arasında? Niçin onun gelişinden yüzlerce sene sonra insanlar hâlâ onu canından aziz bilir? Niçin hâlâ onun adına şiirler söylenir? Dünya gözüyle görülmemiş bir sevgili niçin böylesine özlenir?

Bu sorular, bu akl ü fikrile cevaplandırılabilecek sorular değildir. Çünkü Peygamber ile ümmeti arasındaki bu benzersiz muhabbet bir alın yazısıdır ki, Yüce Yaratan, onunla her ikisini birbirine bağlamıştır.

Sonuç olarak, bu muhabbette, Peygamber ile ümmetini birbirine bağlayanın rahmeti görünür.

Çünkü muhabbet Onun rahmetinden gelir; gönüller de Onun emrindedir.

Kur’ân mü’minlere Peygamber sevgisinden bahseder.

Gönüller bu fermanı dinler.

Ve mü’minler, Allah Resulünü canlarından aziz bilir.

Artık Peygamber onlara, onlar Peygamberlerine tutkundur—hiçbir şeye tutkun olmadıkları kadar.

Yüzyılların ötesinden sâlatlar ve selâmlar gider ve gelir.

Yüzyıllar boyunca dünyanın her karışında, atmosferin her zerresinde bu salât ve selâmlar yankılanır.

Nihayet sevgililerin kavuştuğu bir ebedî âlem açılır.

Allah’ın rahmetiyle başlayan bir öykü, Allah’ın rahmetiyle biter.

Sevenler ve sevilenler, sevdirenin muhabbeti altında muratlarına ererler.

 

9 Eylül 2019 Pazartesi

Yardımlaşalım, ama nerede ve nasıl?

İyilik ve takvâda yardımlaşın; günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.

Mâide Sûresi, 5:2

ÜMİT ŞİMŞEK

KUR’ÂN’IN öğütleri içinde öylesine özlü öğütler vardır ki, bunlardan herhangi biri, dünyayı huzur içinde yaşanır hale getirmek için tek başına yetebilir.

O öğütlerden biri de bu âyetin içindeki şu cümlede yer alıyor:

“İyilik ve takvâda yardımlaşın; günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.”

Bu sûrenin en son inen sûrelerden olduğu dikkate alınırsa, şöyle bir durum da ortaya çıkar:

Müslümanları daha ilk andan itibaren iyilik yapmak, hayır işlemek, kötülükten sakındırmak hedefine yönelten Kur’ân, yirmi üç sene süren bir terbiye sürecini böyle bir emirle mühürlemektedir. Böylelikle, geçen yirmi üç sene boyunca onların ruhlarına ektiği iyilik tohumlarının mahsulünü toplum çapında devşirmekte, birer birer fazilet abidesi haline getirdiği insanların topluluğundan da, o topluluğun büyüklüğüne ve gücüne yaraşır bir şekilde, iyilik ve takvâ yardımlaşması beklemektedir.

Bu cümlenin bir öncesinde yer alan ifade de bu hükmü destekliyor ve ortaya, ibret nazarlarımızı çeken bir durum çıkarıyor:

“Sizi Mescid-i Haramın ziyaretinden alıkoydukları için bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin.”

İşte bu gerçekten pek büyük bir fazilet dersidir.

Çünkü âyetin birinci derecede muhatapları, geçmişte zulme uğramış, ancak şimdi üstün duruma gelmiş ve kendilerine zulmedenlerden intikam alabilecek duruma kavuşmuş fatihlerdir. Mekke fethedilmiş; pek yakın bir zamanda onları Kâbe ziyaretinden alıkoyanlar ise mağlûp duruma düşmüşlerdir. Kur’ân onları böyle bir durumda iken uyarmakta ve onlara faziletin adresini göstermektedir:

“Düşmanlarınız, birbirine yardım etmek suretiyle size haksızlık etmişlerdi. Sakın siz aynı şeyi onlara yapmayın. Siz de bir kin ve intikam duygusunun sevkiyle adaletten ayrılmayın; onlar gibi kötülük için, düşmanlık için yardımlaşmayın. Size yaraşan şey kötülük ve düşmanlık değildir. Size yaraşan şey iyilik ve takvâdır; siz bunlarda birbirinizle yardımlaşmaya bakın.”

Dikkat edilecek olursa, asıl intikamın, en güzel bir şekilde, böyle bir davranışla alınacağı da anlaşılacaktır. Çünkü kötülükte yardımlaşanlara karşı kötülükte yardımlaşmak, sonuç itibarıyla, kötülüğün hesabına geçecek ve onu yaygınlaştıracak bir yardımdır. Kötülükten intikam almak isteyen ise, onu ortadan kaldırmak ve yerine iyiliği yerleştirmek suretiyle amacına erişmiş olur.

Kur’ân’ın terbiyesi altında sürekli olarak hayır üretmeye programlanmış, gözünün önündeki iyilik hedeflerine kilitlenmiş olan insanların arasındaki yardımlaşmalar da, hiç şüphe yok ki, yine iyiliği yaymak amacına yönelik yardımlaşmalar olacaktır. Kötülük için yardımlaşanlar nasıl ellerindeki bütün imkânları kötülük uğrunda ve birbirlerini Allah yolundan saptırmak için seferber ediyorlarsa, iyilik için yardımlaşanlar da, onlardan aşağı kalmayacak bir gayretle, bütün imkânlarını bu uğurda seferber ederler, yahut etmelidirler.

Bugünün imkânları, yeryüzünü göz önündeki bir belde haline getirecek kadar gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. İşte bu imkânlar, mü’minlere, dünyanın en ücra köşesine kadar yardım elini uzatma ve dünyanın her tarafındaki mü’minlerle el ele iyilik yapma fırsatını vermektedir. Eğer insan iyilik ve takvâ konusunda birşeyler yapmayı kendisine dert edinirse, kendisiyle aynı derdi paylaşan insanlarla beraber bu arzusunu gerçekleştirmek için pek çok imkânlar bulur.

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, bu, insanın hayatında bir defa alacağı bir karar ve bir defa yapacağı ayarlamayla elde edilecek bir sonuç değil, bütün bir ömür boyu sürecek bir eğitim ve gelişim sürecidir.

Daha doğru bir tabirle, bu, Kur’ân’ın terbiyesi altına girmek demektir.

Onun terbiyesi altındaki insan, hayır işlemek için bütün yeteneklerini seferber etmiş bir durumdadır. Arının bal yapması gibi, yaratılışından gelen bir sevk ile, o da artık sürekli olarak iyilik yapacak, hayır üretecektir.

Böyle insanların meydana getirdiği topluluklar da bir büyük vücut gibidir. Onlar da özelliklerde farklı olan, ama aynı hedefe kilitlenmiş yeteneklerinin tam kapasitesiyle iyilik üretirler, kötülükleri ortadan kaldırırlar.

Onlar bazan birkaç kişilik bir topluluktur, bazan da büyük bir toplum…

Fakat hangi ölçekte olursa olsun, onların yardımlaşması, dünyayı biraz daha huzurla yaşanır hale getirir:

En azından kendileri için.