Kayıtlar

Eylül 15, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Namaz kılmayı çok seven adam

Resim
P rof. Dr. Hayreddin Karaman, öğrencilik yıllarına ait hatıralarında, hocası Hacı Veyiszade Mustafa Efendiyi anlatıyor: Peygamberimiz (s.a.) “ Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: kadın, güzel koku ve namaz; ama benim mutluluğum namazdadır ” buyuruyor. Dünya hayatında insanları mutlu eden şeyler arasında namazın bulunması Hz.Peygambere mahsus bir kemaldir. Onun ümmeti içinde de namazda ve namaz ile mutlu olanlar var. İşte bunların başında merhum hocamız gelmektedir. Bir insanın o ölçüde huzur ve mutluluk bulmadan hocamızın kıldığı kadar namaz kılması imkânsızdır. Bundan olmalı ki, konuşmalarında da sık sık namazdan bahsederdi. Teneffüs zili çalınca öğrenciler bahçeye, öğretmenler dinlenme odasına koşarlar, hocamız ise abdesti yoksa alır, hademe odasındaki, üstüne bir pamuktan dokuma seccade yerleştirilmiş tahta divana çıkar ve namaza dururdu. Ben ve Ali Osman [Koçkuzu] fırsat buldukça o odaya gider, hem sobanın başında ısınır, hem de hocamızı seyrederdik. Selâm verince bazan kendisiyle

Müslümanın üç büyük düşmanı: cimrilik, bencillik ve zulüm

Resim
“Y ahudiler ve Yahudi tabiatlılar başta olmak üzere, İslâm düşmanları, Müslümanlara karşı herkesi gizli veya açık şekilde destekleyebilirler; bunu yaparken kendi inanç ve ilkelerine sadık kalma gibi bir dertleri yoktur.” Bu, yeni dönemin ilk Kur’an Buluşmasında okuduğumuz âyetlerden aldığımız derslerden birincisiydi. Nisâ sûresinden dört kısa âyet-i kerimeyi okuduğumuz Buluşmada, Kur’ân’ın şu mealdeki ders ve ikazlarıyla da karşılaştık: Mülk, yani her hususta ve her yerde hükümranlık bütünüyle Allah’a aittir. Allah Teâlâ, mülkünden dilediği kadar bir nasibi dilediği kuluna verir. Ancak bu gerçek anlamda bir malikiyet ve hakimiyet değil, belirli kurallar çerçevesinde muvakkat bir kullanım hakkıdır. Cimrilik, bencillik ve zulüm, Müslümanların kendilerini koruması gereken büyük tehlikelerdendir. Bilhassa âlimlerde ve yöneticilerde bu sıfatlar asla bulunmamalıdır. Şu Nebevî ikaz da bu konularda okuduğumuz hadis-i şerifler arasında yer alıyordu: Zulümden sakının; çünkü zulüm kıyamet gününde