Kayıtlar

Eylül 22, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Depremle veya depremsiz: yaşamak yahut yaşamamak

Japonya’da depremleri takip eden intiharlar vesilesiyle 2012 Mart’ında Son Devir’de yayınlanan bir yazımızı, yaşadığımız son deprem münasebetiyle bir kere daha hatırlıyoruz: ÜMİT ŞİMŞEK D epremle yaşamaya alışmış bir ülke, şimdi intiharlarla yaşamaya alışıyor. 2011 yılının büyük depremi ile onu izleyen tsunamide 19 bin kayıp veren Japonya’da intiharlar bu rakamı gölgeledi. Felâketten sonraki Mayıs ayında intihar vak’aları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artış gösterdi. Felâket bölgesinde ise bu artış yüzde 39 seviyesinde idi. Böylece Japonya seneyi 30 binin üzerinde intiharla kapadı. Gerçi son 14 yıldır Japonya’da intiharlar hiçbir zaman 30 binin altına inmemişti. Fakat bu defa tam düşüş eğilimi göstermişken, deprem-tsunami-nükleer sızıntı şeklinde ard arda gelen üçlü felâket, rakamı tekrar eski seviyesine yükseltti. Depremi atlatan insanlar, üstelik bu konuda dünyaya örnek olacak bir disiplin sahibi iken, niçin kendi hayatlarına kendi elleriyle son veriyorlar? Görünürdeki se

Zaferin üç maddelik ücreti

Rabbini hamd ederek tesbih et ve O’ndan bağışlama iste. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir. Nasr sûresi, 110:3 ÜMİT ŞİMŞEK Y ıllarca süren çilelerden, katlanılan eziyetlerden, verilen mücadelelerden sonra Müslümanlar emeklerinin meyvesini görmeye başlamışlardı. Onlar bu sonucu gerçekten hak etmişler, hak ettiklerini bilfiil göstermişler, zamanı gelince Allah da onlara lâyık oldukları zaferleri ve fetihleri peş peşe ihsan etmeye başlamıştı. Fetih sûresindeki bir âyette, Yüce Allah, Sahabenin bu durumuna “Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi” [1] buyurarak işaret ediyor. Fakat bir sonuca lâyık ve ehil olmak başka, o sonucu yaratmak ise bütünüyle başka birşeydir. Sûrenin başında, “ Allah’ın yardımından ” söz edilmişti. Daha başka âyetler de yardım ve zaferin ancak Allah tarafından ihsan edildiğini açıkça bildirir: Elbette yardım ve zafer, ancak karşı konulmaz bir kudrete sahip olan ve herşeyi yeryi yerince yapan Allah’tandır. [2] Zafer ve yardımı veren yalnız Allah’tır. Çünkü Alla

Hayatımız, âdil ve güvenilir olmamıza bağlı

Resim
B ir toplumu ayakta tutan iki temel kavram, 236. Kur’an Buluşmasının ana konuları idi: emanet ve adalet. UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen Buluşmada, Nisâ sûresinin 55-58. âyetlerini okuduk. Bu âyetlerin sonuncusunda, emanet ve adalet kavramları bize şu şekilde ders veriliyordu: “Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğinizde de adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah size ne güzel öğütler veriyor! Şüphesiz ki Allah herşeyi işitir, herşeyi görür.” Konuyla ilgili olarak okuduğumuz daha başka âyet ve hadisler de bu iki kavramın din ve toplum hayatımızı ayakta tutan iki ana direk olduğunu açıkça gösteriyordu. Ne var ki, bu iki önemli kavramın ikisi de, hadis-i şeriflerde, âhir zamandaki çöküşte ilk olarak hayatımızdan çekilecek kavram olarak haber veriliyor ve bu durum da, ne pahasına olursa toplum hayatımızda bu iki özelliği tekrar canlandırmak için çalışmamız gerektiğini gösteriyordu: İnsanlar öyle aldatıcı seneler göre