Kayıtlar

Ekim 13, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Osmanlıcanın muhteşem dönüşü

2013 Nisan’ında Son Devir’de yayınlanan bir yazı ÜMİT ŞİMŞEK Harf devrimi sadece alfabeyi değil, mantığımızı da değiştirdi. Bir gecede bir milleti okumaz-yazmaz hale getiren bu devrimle bize yabancı bir alfabe sunulurken, bunun gerekçesi “ Kolay olan iyidir ” mantığına dayanıyordu: Önceden okuma ve yazmada zorlanıyormuşuz; yeni alfabe ise bize kolayca okuyup yazma imkânı sağlayacaktı. Kolay olan varken zora talip olmanın da bir mânâsı yoktu. Fakat bu sunuş, konuyu bize bütün ihtilâtlarıyla açıklamıyordu: Kolay okuyup yazacaktık, ama ne kadar okuyup ne kadar yazacaktık? Neleri okuyup neleri okuyamayacaktık? İlim ve irfan sahasında bu yabancı alfabe bizim ihtiyaçlarımızın ne kadarına cevap verecekti? Bu sorular şimdi birçoğumuza mânâsız gelebilir. Çünkü zaman içinde ihtiyaçlarımızla yeni alfabenin bize sundukları arasındaki mesafe kapandı; lâkin alfabe bizim eski irfan seviyemize cevap verdiği için değil, bizim irfanımız alfabenin seviyesine indiği için! Bu arada kolaycılığa alışmış olma

Osmanlıca ve Risale-i Nur niçin bu kadar önemli?

Resim
“ Sadeleştirme ” adı altında Risale- Nur’u hedef alan dehşetli bir suikastin hızını aldığı bir sırada, 2013 Mart ’ında Son Devir’de yayınlandığı zaman, bu yazı bazılarını kudurtmuştu. Çok şükür ki, artık bu tür teşebbüsler önlenmiş bulunuyor. Daha da ötesi, o günden bu yana yüz binlerce genç Osmanlıca öğrendi ve bu rakam sürekli olarak yükseliyor. Bununla birlikte, yazıda dile getirmeye çalıştığımız bilimsel gerçekler, gelecek nesilleri tehdidi altında bulunduran tehlikenin vahametini ortaya koyuyor ve Risale-i Nur’un sadece iman kurtarmakla kalmayıp lisanımızı ve ruh sağlığımızı korumakta da yeri doldurulmaz bir hizmet ifa ettiğini gösteriyor. ÜMİT ŞİMŞEK İ htiyarlığınızda (eğer yolun başındaysanız, meselâ 60 sene sonra) sağlıklı bir beyin sahibi olup olmayacağınızı şimdiden bilmek mi istiyorsunuz? Bugün neler okuduğunuzu söyleyin, yazdıklarınızı gösterin, yeter. Bu kadar bilgi, yarım asır sonraki durumunuz hakkında yüzde 85-90 isabet ihtimaliyle teşhis koymak için yetiyor. David Snow

"Toplumsal cinsiyet" 2019'da tam gaz!

Resim
Çalışan annelere ayda 650 lira kreş yardımı yapılacağına dair Aile Bakanı tarafından yapılan açıklama, aile hayatını ve ona bağlı olarak bütünüyle toplum hayatını fesada uğratacağı gerekçesiyle yoğun tepkilere yol açtı. Açıklama Aile Bakanından geldiği için tepkilerin hedefinde de Bakan vardı. Ancak konu çoktan bir devlet politikası haline gelmiş ve Cumhurbaşkanlığının kamuoyuna açıklanan hedefleri arasında yer almış bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının vaadlerinden birisi de, “çalışan nüfus içinde kadın oranını yüzde 40’ın üzerine çıkarmak” şeklinde ilân ediliyordu. 2018 yılında yayınladığımız bir haberde, Cumhurbaşkanlığının 2019 hedefleri arasında yer alan ve Türk ailesinin geleceğini yakından ilgilendiren “hedeflere” şu şekilde temas etmiştik: F eminist akımlar tarafından bayraklaştırılan ve mahut İstanbul Sözleşmesinin ruhunu teşkil eden “ toplumsal cinsiyet eşitliği ” Cumhurbaşkanlığının 2019 yılı programında da yerini aldı. Programda, erken yaşta evlendiği için ırza t

Bütün ihtilâfların çözümü Resulullah'ın sünnetinde

Resim
P eygambere itaat konusu, Kur’ân-ı Kerimin üzerinde en güçlü bir şekilde durduğu konular arasında yer alıyor. 239’uncu Kur’an Buluşmasında okuduğumuz Nisâ sûresinin 64 ve 65’inci âyetlerinde de bu husus bütün açıklığıyla mü’minlere hatırlatılıyor ve ümmet içinde çıkan bütün ihtilâfların çözüm mercii olarak Resulullah’ın sünneti gösteriliyordu. Bu âyetlerin mealleri: Biz hangi peygamberi gönderdiysek, Allah’ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar da kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip Allah’tan af dileseler ve Peygamber de onlar için af dileseydi, elbette Allah’ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır! Rabbine and olsun ki, onlar aralarında başgösteren meseleler için senin hükmüne başvurup, sonra da senin vermiş olduğun hükme, gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşen 239. Kur’an Buluşmasında bu âyetler ışığında yaptığımız