Kayıtlar

Ekim 20, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kimlerle beraber olmak isterdiniz?

Resim
M ü’minler için en büyük bir müjdeyi içeren bir âyet, 240. Kur’an Buluşmasının iki ana konusundan biriydi. Bu âyette, Allah’a ve Peygambere itaat edenlere peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kimselerin komşuluğu vaad ediliyordu. Bir diğer konumuz ise, İslâmiyette hayatî önemi haiz bir yeri bulunan öğüt konusu idi. Bu konuyla ilgili olarak okuduğumuz âyet ve hadislerin ışığında şu tesbitleri yaptık: Doğru yolu bulamayışlarının sebebi: öğütlere kulak tıkamaları. Hidayet Allah’tan / ancak bu keyfî bir şekilde değil, kulun tercihine bağlı olarak tecellî eden bir iradedir; Allah’tan gelecek bir hidayete liyakat kazanmak için, kul öğüte kulak vermekle yükümlüdür. Öğüte kulak tıkamanın cezası ağırdır; kulak vermenin mükâfatı ise çok büyüktür / kim olursa olsun ve günahı ne kadar büyük olursa olsun, öğüte kulak vererek hidayete hak kazanan kimse, bütün günahlarını affettirdikten başka, hayallere bile sığmayacak kadar büyük ve ebedî mükâfatlara erişir; bu Allah’ın kullarına apaçık