Kayıtlar

Ekim 27, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İdol: putperest kültüründen özenti yoluyla devşirilmiş bir kelime

Resim
İ DOL: Yunancadan Latinceye, oradan da Fransızca ve İngilizceye geçmiş bir kelimedir. Asıl anlamı “put” demektir . İngilizcede mecaz olarak, taparcasına sevilen ve/veya örnek alınan kimse anlamına da kullanılır. Yanlış fikir, aldatıcı kavram mânâsına da gelir. Maalesef bu kelime son yıllarda Türkçemizde de bazı Batı mukallitlerinin gayretleri sonucunda kullanılmaya başlamıştır. Eğer bu kullanımda kastedilen mânâ olumsuzluk içeriyorsa, bu bir derece doğru kabul edilebilir. Bu takdirde, meselâ “O, filân kişinin idolüdür” ifadesini “O, filanca kişinin putudur” mânâsında almamız gerekecektir. Çünkü bu kelime ve onun kullanım biçimleri, temelinde putperestlik yatan bir medeniyetin ürünüdür. Ancak “örnek alınan kişi” anlamında kullanıldığı takdirde, bu kelime maksadı bir hayli aşan mânâları beraberinde getirmekte, bizim lisanımızın ve kültürümüzün genetiğini değiştirme istidadı taşımaktadır. Çünkü bizim dilimizde çok sevilen ve örnek alınmaya değer bulunan kimseler için kullanılan son derece

İç ve dış düşmanlara karşı tedbir Kur'ân'ın emri

Resim
B u imtihan dünyasında bizi huzur ve güven içinde bir toplum hayatına ulaştıracak yollara başvurmak kadar, bu huzur ve güveni tehlikelerden korumak da Kur’ân’ın bize yüklediği görevler arasında bulunuyor. 26 Ekim Cumartesi günkü 241. Kur’an Buluşmasında, bize bu konuda yol gösteren âyet-i kerimeler gündemimizdeydi. UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmasında Nisâ sûresinin 71-74. âyetleri ışığında hayatımızı gözden geçirdik. Bu âyetlerin ışığı altında, ülke savunmasının ve askerlik hizmetinin önemi üzerinde durduk. Bu âyetler aynı zamanda münafıklardan gelen tehlikelere de dikkat çekiyordu; bu da bizi iç ve dış düşmanlarımız karşısındaki teyakkuz durumumuzu sorgulamaya sevk etti. Gündemimizi teşkil eden âyetlerde meâlen şöyle buyuruluyordu: Ey iman edenler! Tedbirinizi alın ve topluluklar halinde, gerekirse hep birlikte seferber olun. Sizden kimileri var ki, işi ağırdan alır; eğer başınıza bir musibet gelecek olursa “Allah bana lüt