SON EKLENENLER
latest

4 Ocak 2020 Cumartesi

Allah öyle bir affedişle affeder ki!..

Yılın ilk Kur’an Buluşmasına Allah Teâlânın “Afüvv” ve “Gafûr” isimleri ile ilgili açıklamalar mührünü vurdu.

Nisâ sûresinin 97-100. âyetlerini okuduğumuz 251. Kur’an Buluşmasında, hicret emri geldikten sonra hicret etmeyip de müşrikler arasında kalmaya devam edenlerin durumu ele alınıyor ve bunlardan mazereti olanlar ile mazeretsiz şekilde hicretten geri kalanların durumları birbirinden ayrı tutuluyordu.

Bu arada, hicret için yola çıkan, ancak yolculuğunu tamamlayamadan vefat edenlerin durumları ele alınırken, Resulullahın (s.a.v.) haber verdiği geçmiş kavimlere ait ibretli ve müjdeli bir kıssa duygulu anların yaşanmasına vesile oldu.

Âyette geçen Afüvv ve Gafûr ism-i şerifleriyle ilgili olarak Fahreddin Razi’nin yaptığı açıklamalar ise okuyanların hayata bakışını bir anda değiştirebilecek ve bütün varlığını şükran hisleriyle dolduracak bir etki bırakıyordu:

Af, giderip yok etmek demektir. Allah Teâlâ hakkında ise, günahların izini tamamen gidermek, onu Kiramen Kâtibînin divanından silmek, onu kıyamet gününde bir daha ortaya çıkarmamak, hatırladıkları takdirde onları üzmesin diye kalplerinden de silmek demektir. “Allah dilediğini yok eder, dilediğini sabit kılar. Ana Kitap  Onun katındadır (Ra’d, 13:39).”

Şöyle de denilmiştir: Afüvv, defterlerden günahları silip onları çeşit çeşit lütuflarla değiştiren kimsedir.

. . .

Sanki Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

Ey kulum, senin ma’siyet zulmünde üç ismin, Benim de mağfiretle rahmet edişimde üç ismim var. Sen zalimsen Ben de Gafir’im. Sen zalûm isen Ben de Gafûr’um. Sen zallâm isen Ben de Gaffâr’ım.

Ayrıca senin sıfatların sana yakışır şekilde mütenahîdir; Benim sıfatlarım ise Bana yakışır şekilde gayr-ı mütenahîdir. Gayr-ı mütenahî ise mütenahîye galebe eder. Onun için, ey miskin, sakın ümit kesenlerden olma. “Sapıtmışlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümit keser?” (Hicr, 15:56.)

Kur’an Buluşmalarının 251. bölümüne ait kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=t3P1J-oRFsw

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları 6:50’de kılınan sabah namazından sonra simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlara da yer ayrılmış bulunuyor.

29 Aralık 2019 Pazar

Mü'minler için Cennette farklı dereceler

Üsame b. Zeyd (r.a.), Resulullahın (s.a.v.) Cüheyne kabilesine gönderdiği bir askerî birlik içinde yer almıştı. Kabile içinde yegâne Müslüman olan bir adamla karşılaştığında, adam “Lâ ilâhe illâllah” diyerek Üsame’ye selâm verdi. Ancak Üsame ona inanmadı ve adamı öldürdü.

Durumu anlattığında, Resulullah “Adam Lâ ilâhe illâllah dedi, sen de onu öldürdün, öyle mi?” diye sordu.

Üsame “Silâh korkusuyla öyle söyledi” diye cevap verdi.

Resulullah “Sen kalbini yardın da öyle deyip demediğini mi anladın?” dedi. Ve bunu o kadar çok tekrarladı ki, Üsame “Keşke o günden önce Müslüman olmamış olsaydım” diye içinden geçirmeye başladı. (Buharî, Megazî: 45; Müslim, İman: 158):

Kur’an Buluşmalarının 250. bölümünde gündemimiz Nisâ sûresinin 94-96. âyetleri idi. Ve yukarıdaki hadise de bu âyetlerden birincisinin nüzul sebebi olarak anlatılan vak’alar arasında yer alıyordu. Bu âyet-i kerimeyi incelerken, Allah’ın mü’min kullarına verdiği değeri bir kere daha bütün açıklığıyla gördük ve bundan alınması gereken derslere temas ettik.

Diğer iki âyet-i kerimenin ağırlıklı konuları ise, cihadın önemi ile mü’minlerin Allah katındaki farklı dereceleri idi. Gerçi dereceleri ne kadar farklı olursa olsun bütün mü’minlere Allah Teâlâ Cenneti vaad etmişti; ancak zerre kadar bir amelin bile ihmal edilmeyeceği Hesap Gününde, az çalışan ile çok çalışan, cihada katılan ile katılmayan, ilh. mü’minler arasında çok büyük derece farkları olacağı, âyet ve hadislerde son derece çarpıcı ifadelerle anlatılıyordu.

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmalarının 250. bölümüne ait kesintisiz video kaydını aşağıda izleyebilirsiniz.

Kur’an Buluşmaları Cumartesi sabahları 6:50’de kılınan sabah namazından sonra simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikramını takiben 7:30’da başlıyor ve 9:00’a kadar devam ediyor.

Programda hanımlara da yer ayrılmış bulunuyor.