Kayıtlar

Ocak 12, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sade hayat nedir, ne değildir?

Resim
ÜMİT ŞİMŞEK B irçokları, sade hayattan söz edildiğinde, bundan, şehir hayatını ve teknolojiyi bütünüyle terk ederek doğa ile baş başa yaşanacak bir hayat anlamını çıkarır. Bu, tayfın bir ucunda yer alan, oldukça aşırı denebilecek bir yaklaşımdır. Tayfın diğer ucunda ise, sade hayatın kendisini yeni bir tüketim zemini olarak gören başka bir anlayış mevcuttur. Bunu da yadırgamamak gerekir; çünkü yeni kavramların yeni masraf kapıları anlamına geldiği bir dünyaya gözümüzü açtık ve bundan başka bildiğimiz bir dünya da olmadı. Böyle bir dünyada ise, sade hayata geçme kararını verdikten sonra eşyalarını yenilemekle işe başlayan ve cüzdanlarını doğal görünümlü mobilya için boşaltmak suretiyle sadeliği yakalayan insanlarla karşılaşmak pek o kadar zor olmuyor. Tabii, böyle bir pazarın kokusunu da bazı hassas burunlar birkaç ışık yılı öteden almakta gecikmiyorlar. Ve, sade hayat akımının revaç bulmasıyla birlikte, “Filan parfümle sadeliği yakalayın,” “Falan otomobil modeliyle sadeliğe uçun” gibi

"Bu kitap insanlar arasında hükmetmen için indirildi"

K ur’an Buluşmalarının 253. bölümünde ele alacağımız konuların ağırlığını adalet ile ilgili emir ve yasaklar teşkil ediyor. UTESAV organizasyonuyla 18 Ocak Cumartesi sabahı MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleşecek olan 253. Kur’an Buluşmasında Nisâ sûresinin 104-109. âyetlerini okuyoruz. Bu âyet-i kerimelerde Allah Teâlâ kullarına “insanlar arasında hak ile hükmetmelerini, adaletten şaşmamalarını, hain ve yalancıları müdafaa etmekten sakınmalarını” kesin bir dille emrediyor; Kitabı insanlar arasında onunla hükmedilsin diye indirdiğini hatırlatıyor ve adaletten ayrılanları şiddetli bir dil ile ikaz ediyor. Buluşmada okuyacağımız âyetlerin mealleri şöyle: Düşman birliklerini takip etmekte gevşek davranmayın. Siz acı çekiyorsanız, sizin çektiğiniz gibi onlar da acı çekiyorlar. Üstelik siz, onların ummadığı şeyi Allah’tan umuyorsunuz. Allah ise Alîm ve Hakîmdir. Biz sana, insanlar arasında Allah’ın gösterdiği şekilde hüküm vermen için, kitabı hak ile indirdik. Onun için hainlerden taraf olma.

Müslümanın hayatında namaz

Resim
Hz. Ömer (r.a.) tayin ettiği valilere şöyle derdi: “Benim nazarımda en mühim vazifeniz namazdır. Onu vaktinde kılan ve koruyan dinini korumuş olur. Onu ihmal eden ise diğer işlerinde daha da ihmalkârdır.” UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD Genel Merkezinde cereyan eden Kur’an Buluşmalarının 252. bölümüne damgasını vuran en önemli tesbitlerden birisi bu anekdot oldu. Nisâ sûresinin 101-103. âyetlerini okuduğumuz Buluşmada yolcu namazı ile korku namazını gördükten sonra, en önemli gündem maddesi olarak, beş vakit namaz ile ilgili âyet ve hadisler arasında feyizli bir yolculuk yaptık. Bu yolculuk sırasındaki tesbitlerimizden bazıları: Namaz, kul ile Rabbi arasındaki iletişim hattını açık tutan en önemli vasıtadır. Bu hattın bir tarafından dualar, niyazlar, ibadetler, hayırlar çıkar; diğer tarafından da cevaplar, inayetler, hidayetler, lütuflar iner. Hadis-i şerif: “Büyük günahlardan sakınıldığı müddetçe beş vakit namaz ile iki Cuma ve iki Ramazan, bunların aralarında işlenen küçük günahlara k