Kayıtlar

Mart 29, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

En çetin imtihanımız: adalet

Resim
Mü’minlere adaleti ne pahasına olursa olsun ayakta tutma görevini yükleyen âyet-i kerime, 263. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi. UTESAV organizasyonuyla 4 Nisan 2020 Cumartesi sabahı internet üzerinden gerçekleşen dersimizde Nisâ sûresinin şu mealdeki âyetini okuduk: Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve Allah için şahitlik eden kimseler olun — isterse kendi aleyhinize veya anne baba yahut yakınlarınızın aleyhine olsun. Onlar zengin de olsa, fakir de olsa, Allah onlara sizden daha yakındır. Onun için heveslerinize uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer sözü eğip büker veya şahitlikten kaçınırsanız, hiç şüphe yok ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Konunun ciddiyetini ortaya koyan hususlardan biri de, adalet hususunda bir derecelendirmenin söz konusu olmamasıydı. Meselâ belli bir konuda takvâya daha yakın veya uzak davranıştan söz edebiliyorduk, ama adalet konusunda durum böyle değildi. Adaletten en küçük bir fedakârlık yaptığınız anda o davranış “daha az adaletli” bir davranış

Risale-i Nur'da Kur'ânî tefekkür yöntemleri

Resim
Kur’ân’ın en önemli emirlerinden birisini “tefekkür” teşkilediyor. Ve bu emir, tıpkı namaz, oruç veya zekât gibi, farz bir vazife olarakhepimizi bağlıyor. Risale-i Nur ise, Müslümanların nice zamandır ihmalettikleri bu farz vazifeyi tekrar canlandıran bir eğitim programını bizesunuyor. İİKV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan TefekkürDerslerinin son bölümünde, Risale-i Nur’un Kur’ân-ı Kerim ışığında bize sunduğutefekkür yöntemlerine bir nebze olsun göz atmaya çalıştık. Sunumlu olarak yayınlananbu dersin ana başlıkları: Kur’ân’da tefekkür emirleri: Bizi, Allah’ınkâinattaki âyetleri üzerinde tefekkür etmeye çağıran yüzlerce âyetten bazıörnekler. Tefekkür levhaları: Bu âyetler ışığında Risale-iNur’un tıpkı gözümüz önündeki bir manzaranın resmini çizercesine kâinatıbirbirine bakan iki levha halinde tasvir edişi. Dünyanın mahiyeti: Bu tefekkür levhaları içindedünyanın taşıdığı anlam. Tesbih eden varlıklar: Tefekkür levhaları içindebütün varlıkların durumu. Kur’ân’ın onları “hamd ile te

Ayetlerin sonlarına dikkat

Resim
Toplum hayatıyla ilgili çeşitli hükümlerin ve iç ve dışdüşmanlarla ilgili ikazlardan sonra, Nisâ sûresinin 133-134. âyetleri,muhataplarını ayrıntılarda boğmamak için, manzaranın bütününe dikkat çekiyor:           Eğer O dilerse, ey insanlar,sizi yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah’ın gücü buna elbetteyeter. Kim dünya mükâfatını isterse,Allah katında hem dünyanın, hem de âhiretin mükâfatı vardır. Ve Allah herşeyiişitir, herşeyi görür. UTESAV organizasyonuyla internet ortamındagerçekleştirdiğimiz Kur’an Buluşmalarında, bu âyetlerle ilgili olarak özetle şutesbitleri yaptık: Kur’ân-ı Kerim, AllahTeâlânın her türlü noksan sıfattan münezzeh olduğunu her vesile ile tekrartekrar hatırlatır. Her ne kadar bu gerçeğibilsek de, hayatın akışı sebepler vasıtasıyla cereyan ettiği için, ayrıca inkârve isyan edenler de gözümüzün önünde bir cezaya çarptırılmadığı için, bugerçekten gaflet edebilir ve bu durumun hep böyle devam edeceği vehmine kapılabiliriz. Kendilerini vazgeçilmezgörenler bun