Kayıtlar

Nisan 19, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bir bayramdır Ramazan

ÜMİT ŞİMŞEK İ nsanlar zorla aç bırakılabilir. Ama, yiyip içeceği herşey gözünün önünde bulunan insana, aç ve susuz kalmayı emredebilecek hiç kimse yoktur yeryüzünde. Oysa bu emir Âlemlerin Rabbinden geldiği zaman, bir milyar insan ona şevkle uyar. Görünmediği halde, bir emirle yeryüzünde bu tasarrufu yapan bir hâkimiyetin böylesine ihtişamla tecellî ettiği başka bir gezegen var mı kâinatta? *** G üneş geceyi peşine takıp bu gezegen etrafında sürükledikçe, ezan sesleri de onun ardınca dünyayı sarıp sarmalar. Her an bir yerde insanlar oruca başlar; bir başka yerde iftar sofraları kurulur. Kâinat Yaratıcısının huurunda insanlar sırayla el bağlar ve secdeye kapanır. Camiler sırayla dolar ve boşalır. Şehirler dolusu teravih cemaatleri, peş peşe nöbeti birbirine devreder. Sahursuz, oruçsuz, iftarsız, ezansız ve namazsız tek bir an yaşanmaz yeryüzünde. Bir milyar insan, bütün bir Ramazan boyunca ilân eder ki, bu dünya başıboş değildir. Denizlerin dibinden dağların başına kadar bu gezegeni dol

Ramazan hadisleri

Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sakınıp korunasınız diye, size de farz kılındı. Oruç günleri sayılıdır. Hasta veya yolcu olanlarınız, o günlerin sayısınca, başka günlerde oruç tutar. Orucu güçlükle tutabilenler ise,  fidye olarak yoksul doyururlar. Ama kim fazladan bir hayır işlerse, bu onun için daha hayırlı olur. Oruç tutmanız ise, bir bilseniz, sizin için daha da hayırlıdır. O Ramazan ayı ki, insanları doğru yola ileten, apaçık hidayet delillerini içeren ve doğru ile yanlışı ayırt eden Kur’ân onda indirildi. Bu aya erişenleriniz orucunu tutsun. Hasta veya yolcu olanlar ise, o günlerin sayısınca, başka günlerde oruç tutar. Allah sizin için kolaylık diler, güçlük dilemez. Bir de, oruç günlerini tamamlamanızı ve size hidayet nasip ettiği için Allah’ı herşeyden büyük tanımanızı diler ki, siz de böylece şükretmiş olursunuz. Kullarım senden Beni sorarlarsa, Ben çok yakınım. Bana dua ettiğinde, dua edenin duasına cevap veririm.  Onlar da Bana cevap versinler v

Hz. Ebu Bekir'in öğütleri

Abdullah bin Ukeym anlatıyor: Ebu Bekr-i Sıddık (r.a.) bize bir hutbe verdi. Allah’a lâyık olduğu şekilde hamd ü senâ ettikten sonra dedi ki: Size Allah’tan sakınmanızı, Onu lâyık olduğu şekilde senâ etmenizi ve ümidi korkuyla karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Zira Allah Zekeriyya aleyhisselâm ile ehl-i beytini överek şöyle buyuruyor: “Onların hepsi de hayırda yarışırlar ve hem ümit ederek, hem de korkarak Bize dua ederlerdi. Onlar Bize karşı saygılı ve edepli kimselerdi.” (Enbiyâ, 21:90.) Sonra, ey Allah’ın kulları, şunu da bilin ki, Allah, kendi hakkına karşılık sizin nefislerinizi rehin almış, bu hususta sizden ahid de almış ve fâni olan az birşeyi bâki olan pek çok şey karşılığında sizden satın almıştır. İşte Allah’ın kitabı elinizdedir. Onun nuru sönmez, hayret verici özellikleri tükenmez.  Onun nuruyla aydınlanın. Allah’ın kitabının öğütlerini tutun. Karanlık günde ondan nur alın. Zira Allah sizi kendisine ibadet etmeniz için yaratmış ve üzerinize, ne işlediğinizi bilen o çok şere

Medya ve sosyal medyada nifak tehlikesine dikkat

Resim
UTESAV’ın Kur’an Buluşmalarında 265. bölümün konusu, Nisâ sûresinin 140-141. âyetlerinde yer alan münafıklarla ilgili uyarılar idi. Günümüze de doğrudan hitap eden ve bilhassa medya ve sosyal medya ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmeye bizi davet eden âyetlerin meali şöyle: Kitapta Allah size şunu da indirmişti: Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut alaya alındığını işittiğinizde, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Allah ise münafıkları da, kâfirleri de hep beraber Cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip dururlar. Size Allah’tan bir zafer erişirse, “Biz sizinle beraber değil miydik?” derler. Kâfirlerin payına birşey düşecek olsa, bu defa da “Bizim taraf size üstün iken size karşı mü’minlere engel olmadık mı?” derler. Aranızdaki hükmü kıyamet gününde Allah verecektir. Allah, o kâfirlere mü’minler aleyhinde fırsat vermez. Bu âyetleri okurken yaptığımız çıkarımlar, imanımızın gerçekten büyük tehlikelerle h