Kayıtlar

Mayıs 10, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Şükür Buluşmasından notlar

Resim
Kur’an Buluşmalarının 268. bölümü, bir şükür buluşması oldu. Erdemli Hayat projesinin YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirdiğimiz Buluşmada, Nisâ sûresinin 147. âyetini okuduk. “Siz iman edip şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükredenleri ödüllendiren ve herşeyi bilendir” buyuruluyordu âyet-i kerimede. İbrahim sûresinin 7. âyetinde ise Allah Teâlânın “Şükrederseniz size daha çok veririm. Nankörlük ederseniz, o zaman da azabım çok çetindir” buyurduğu haber veriliyordu. Konuyla ilgili âyet ve hadisler ile âlimlerimizin açıklamaları ışığında şu tesbitleri yaptık: Şükür bir hayat tarzıdır, hayatın kendisidir. Şükür, nimetin farkına varmaktır. Şükür, her taraftan bizi kuşatmış ve doğrudan doğruya bizi hedef almış olan nimetlerin neş’esini yaşamaktır. Şükür, “Bunların hepsi kasdî olarak bana gönderildi” diyerek her bir nimeti tek tek kendisine Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir armağan olarak görebilmektir. Şükreden kimse kendisini yüceltmiş olur: başıboşluktan, İlâhî