Kayıtlar

Haziran 7, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kur'an ve Hadiste Hz. İsa'nın inişi

Resim
Kur’ân-ı Kerim, Hz. İsa aleyhisselâm ile ilgili olarak geçmişe ve geleceğe yönelik haberler veriyor ve Yahudiler ile Hıristiyanların yanlış bilgi ve iddialarını düzeltiyor. Kur’an Buluşmalarının 6 Haziran’daki 272. bölümünde, Nisâ sûresinin Hz. İsa ile ilgili 156-159. âyetlerini okuduk. Bu âyetlerin mealleri şu şekilde idi: [İsrailoğullarının maruz kaldığı cezalar] inkârları ve Meryem’e pek büyük bir iftira atmaları yüzündendir. Bir de “Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük” demeleri yüzündendir. Onu ne öldürdüler, ne de çarmıha gerdiler; ancak şüpheye düşürüldüler. İsa hakkında anlaşmazlığa düşenler de bu konuda şüphe içindedirler. Onların bildiği birşey yoktur; sadece zan peşine takılıyorlar. Onu kesin olarak öldüremediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltti. Allah ise Azîz ve Hakîmdir. Kitap Ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsa’ya inanmasın. Kıyamet gününde ise İsa onlar hakkında şahitlik edecektir. Âyetlerle ilgili açıklamaların ışığında ise başlıca şu tesbitleri

İlk bakış

Resim
ÜMİT ŞİMŞEK İ lk bakış, ilk görüş, ilk tadış. Bunların zevkine erişilmez. Ne var ki, çoğu da hatırlanmaz bunların. Kim var güneşi ilk defa görüşünü hatırlayan? Kim var havada kanat çırpan kuşları ilk defa seyredişini, bir çiçeği ilk defa görüp koklayışını hatırlayan? İ lklerin çoğu, çocukluk dönemine rastlar. Sonra büyür insan. Büyür ve dünyayı tanır. Yahut tanıdığını sanar. O dünyada güneş hergün doğar ve batar, kuşlar her zaman uçar, çiçekler her zaman açar. Yadırganmaz bütün bunlar. Hayret de uyandırmaz. Bilinmezler, artık bilinmektedir. Bir ağaç, bir deniz, bir bulut, bir yaprak, bir böcek, duyguları eski canlılığıyla tahrik etmez. Hepsi, ilk gördüğümüz günkü gibi çevremizdedir onların. Yalnız duygu eksiği vardır gözlemlerimizde. Ülfet gelmiş, hayret gitmiştir. *** Z aman zaman, bildiklerimizden uzak kalırız. Nimetler fasılalara uğrar. Tekrar kavuşulduğunda, ilk tanışmanın hazzı yaşanır bir ölçüde. Mevsimin meyvesi sanki ilk defa tadılır. Yahut bölünmüş bir uykunun tadına varılır.