Kayıtlar

Haziran 14, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İlimde derinleşenlere Kur'an övgüsü

Resim
İlimde derinlik sahibi olanlara Kur’ân’ın verdiği müjdeler, 273. Kur’an Buluşmasının ana konusu idi. Bu müjdeyi, Yüce Allah Nisâ sûresinin şu mealdeki 162. âyetinde veriyordu: Onlardan [Ehl-i Kitaptan] ilimde derinlik sahibi olanlar ile sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden mü’minlere, namazlarını dosdoğru kılanlara, zekâtlarını verenlere, Allah’a ve âhiret gününe iman edenlere gelince, Biz onlara pek büyük bir mükâfat vereceğiz. Bu müjdelere muhatap olan ilim sahipleri, sadece Yahudi ve Hıristiyan âlimlerinden Müslüman olanları değil, dinî olsun olmasın bütün bilim branşlarını kapsıyor ve gerek sosyal bilimler, gerekse tabii bilimlerin bütün branşlarında Rabbini bulan ve Ona teslim olan bütün bilim adamlarını kucaklıyordu. Bu müjdeler, aynı zamanda, yüzeysel bilginin insan için yeterli olmadığını, hattâ yanıltıcı ve tehliklei dahi olabileceğini de ortaya çıkarıyordu. Bu bilgiler ışığında Nisâ 162’yi incelerken şu tesbitleri yaptık: Kur’ân-ı Kerim, Ehl-i Kitabın inkârları