Kayıtlar

Haziran 21, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Vali Umeyr'in dünyalığı

Resim
Mağribli bir dilenci Halep’in kumaşçılar çarşısında şöyle diyordu: “Ey servet sahipleri! Eğer sizde insaf, bizde kanaat olsaydı, dünyadan dilenme âdeti kalkardı. Sadi U meyr bin Sa’d el-Ensârî, Hz. Ömer’in Humus’a vali tayin ettiği kişi idi. Göreve başlamasının üzerinden bir yıl geçtiği halde ondan bir haber gelmeyince, Hz. Ömer “Ben Umeyr’in bize ihanet etmiş olmasından şüpheleniyorum” diyerek onu Medine’ye çağırttı. Gelirken, ganimetlerden toplayabildiğini de beraberinde getirmesini istedi. Vali Umeyr, mektubu alır almaz yol azığını dağarcığına koydu, ibriği ile su kabını ve asâsını alarak yola koyuldu. Humus’tan Medine’ye kadar yürüyerek geldiğinde saçı sakalı birbirine karışmış, toz toprak içinde kalmıştı. Halife Ömer ona “Durumun nedir?” diye sorduğunda, Vali Umeyr “Gördüğün gibi,” cevabını verdi. “Vücudum sıhhatli, kanım tertemiz. Dünyayı da boynuzlarından tutmuş, arkamdan sürüklüyorum.” Hz. Ömer beraberinde ne getirdiğini sordu. Umeyr de elindekileri gösterdi. “Acıkınca dağarcığ

Arapça Mesnevî-i Nurî'nin tam tercümesi

Resim
Bediüzzaman Said Nursî’nin Arapça olarak telif ettiği Mesnevî-i Nurî adlı eserin Ümit Şimşek tarafından yapılan Türkçe tam tercümesini aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Mesnevî-i Nurî tam tercüme

İnsanı insan yapan sır: vahiy

Resim
Nisâ sûresinin 163-164. âyetlerini okuduğumuz 274. Kur’an Buluşmasında, ağırlıklı olarak vahiy konusu üzerinde durduk. UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan Buluşmaların bu bölümünde okuduğumuz âyetlerin meali şöyle idi: Biz Nuh’a ve Nuh’tan sonraki peygamberlere nasıl vahyettiysek, sana da öylece vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve nesline, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a ise Zebur’u verdik. Bundan önce sana kıssalarını anlattığımız peygamberlere ve kıssalarını sana anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Musa ile de Allah bizzat kelâmıyla konuştu. Bu âyet-i kerimeler, ilk insandan bu yana tarih boyunca bütün insanlara yol göstermiş bulunan vahiy gerçeğini bize hatırlatıyordu. Zira bu dünyaya herşeyden habersiz ve herşeyden âciz olarak gözünü açan insana, niçin buraya gönderildiini, burada kendisinden neyin beklendiğini, buradan sonra nereye gideceğini, ancak kendisini bu dünyaya gönderen bildirebilirdi. Nitekim öyle de ol