Kayıtlar

Temmuz 19, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Toplumsal cinsiyet, kadına şiddeti azdırıyor

Resim
T oplumsal cinsiyet eşitlği, kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarını eksiltmiyor, bilâkis arttırıyor. SEKAM ve Aile Akademisi tarafından yayınlanan ve Psikolog Meryem Şahin ile Dr. Mücahit Gültekin imzasını taşıyan bir araştırma, objektif verilere dayanarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yüksek seviyede uygulandığı ülkelerde kadına yönelik şiddet olaylarının da en yüksek oranlarda seyrettiğini ortaya çıkardı. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile” başlığını taşıyan araştırmada, 135 ülke arasında cinsiyet ayırımcılığının en düşük seviyede yaşandığı belirlenen İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç mercek altına alındı. İzlanda Bu ülkelerden İzlanda’da 2008 yılında yapılan bir araştırma, kadınların yüzde 22’sinin eşlerinden veya birlikte yaşadıkları kişiden, yüzde 42’sinin de herhangi bir erkekten gelen şiddete maruz kaldıklarını gösteriyor. Aynı yılın verilerine göre, tecavüz olaylarının nüfusa oranı yönünden İzlanda 50 ülke arasında dördü