Kayıtlar

Eylül 13, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Zamanımız vardı bir zamanlar

Resim
** Medeniyet bize âletleriyle zaman kazandırsa da, verdiği herşeyin karşılığında bizden yine zaman istiyor. Onun için hem yoksullaşıyor, hem de ömrümüzü boş yere hebâ ediyoruz. ÜMİT ŞİMŞEK B u medeniyet bize hangi konuda bir iyilik yapmışsa, orada bizi eskisinden daha kötü duruma getirmiştir. Bugün eskisinden çok daha fazla para kazanıyoruz, çok daha fazla şeylere sahip oluyoruz. Fakat bu zenginleştiğimiz mânâsına gelmiyor. Çünkü sahip olduğumuz şeyler üçer beşer artarken, gözümüzü diktiğimiz şeyler onar, yüzer artıyor. Bir yandan zenginleşiyor, diğer yandan da fakirleşiyoruz. Ama fakirleşme hızımız zenginleşme hızımızı geride bıraktığı ve arayı açmaya da devam ettiğimiz için, “Zenginleştikçe yoksullaşıyoruz” diyebiliriz. Medeniyetle beraber sağlık hizmetleri de baş döndürücü bir hızla ilerledi. Bir iki nesil önce ölümcül olarak bilinen öyle hastalıklar var ki, artık sıradan bir tedaviyle onlardan kurtulabiliyoruz. Fakat bu arada evvelce bilinmeyen veya yaygın şekilde görülmeyen nice

Nisâ sûresinde istikamet şifreleri

Resim
* Nisâ sûresinin son âyetleri, 279. Kur’an Buluşmasının gündemiydi. Bu âyetlerde geçen burhan, i’tisâm ve istikamet (sırat-ı müstakîm) kavramlarını âyet ve hadislerin ışığında inceledik. İstikamet konusunu incelerken karşımıza çıkan şu hadis-i şerif, hepimizin ciddî ve sürekli bir murakabe ile kendimizi kontrol etmemiz gerektiğini bize hatırlattı: Kişinin kalbi doğru olmadıkça dini doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. (Müsned, 3:198). Sırat-ı müstakîm, bir hadis-i şerifte de şöyle bir temsil ile anlatılıyordu: Allah sırat-ı müstakimi şu misalle anlattı: O yolun her iki tarafında surlar, surlarda da açık kapılar vardır. Kapıların üzeri ise perdeler asılmıştır. Yolun başındaki bir davetçi der ki: “Ey insanlar, hepiniz bu yola girin, birbirinizden ayrılmayın.” Kapılardan birinin üstündeki perdeyi kaldırmak isteyen olursa, yolun ortasındaki bir davetçi de “Sakın onu açma” der. “Açarsan içine düşersin.” İşte o yol İslâm’dır. Surlar Allah’ın sınırlarıdır. Açık kapılar All