Kayıtlar

Eylül 20, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yedi maddede tartışma usulü ve âdâbı

Resim
* İslâm âlimlerinin en önemli bir ilkesini teşkil eden ve muhteşem zenginlikte bir ilim mirasının bize kadar intikalinde en önemli rolü oynayan tartışma âdâbına dair değerli bir ilim adamımızın 2017 yılında Diyanet dergisinde yayınlanan ve satır satır ezberlenmeye lâyık bir makalesini sütunlarımıza alıyoruz. PROF. DR. ZEKERİYA GÜLER D inî konularda sözlü veya yazılı tartışmalarda dikkate alınması gereken usul ve adaba dair temel ilkeler vardır. İhtilâf ahlâkı denilebilecek bu ilkeleri maddeler halinde şu şekilde özetlemek mümkündür: 1. Hakikat peşinde olmak Tartışmada temel hedef hakikate ulaşmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için “heva ve hevesini tanrı edinen” (Casiye, 45/23) anlayıştan kaçınıp iyi niyet, samimiyet, insaf ve teenni ile hareket etmek, doğrunun ve gerçeğin izini sürmek gerekir. Abdullah İbn Mes’ud (r.a.) diyor ki: “Kim dinine ikram etmek isterse, heva sahipleriyle tartışmasın!” (Darimi, Mukaddime, 29.) İmam Malik de, “Hadis ilmi, insanları hevasına çağıran bağnaz kimsed

Kuğunun dili

Resim
* ÜMİT ŞİMŞEK G ökte süzülüşü, gökten süzülüşü ve suda yüzüşü ayrı bir güzellik sergiler. O, tepeden tırnağa kadar herşeyiyle bir güzellik, temizlik ve zarafet timsali olarak düzenlenmiştir. Yüzüşü, dönüşü, bir baş çevirişi, bir kanat katlayışı dahi bunu anlatmaya yeter. Sanki zarafet, bir kuğu cismine bürünüp öylece dünyaya gönderilmiştir. *** Kuğu, hayatı boyunca tek bir eş tutar. Onunla beraber yuva kurar, yavrular yetiştirir. Bütün sevgisini eşiyle ve yavrularıyla paylaşır. Kurulan yuva hiç sarsılmayacak ve eşlerden birinin ölümüne kadar sürecektir. Anne kuğu yumurtaları, baba kuğu ise anneyi bekler. Arada bir yumurtalar itinayla çevrilir ve hepsinin eşit sıcaklıkta tutulması sağlanır. Bu arada baba kuğuya, bir yandan eşini beslemek, diğer yandan da yuvaya göz kulak olup gerekli tadilâtları yapmak düşer. *** Bir güzellik, temizlik ve zarafet timsalidir kuğu. Göklerde ve göllerde süzülüşü, en fasih bir lisandan daha açık şekilde güzelliği ve zarafeti anlatır insana. Gözler, bir kula

Mutlu ve sağlıklı ailenin kodları Nisâ sûresinde

Resim
* Nisâ sûresinin aile ilgili âyetleri, UTESAV’ın 280. Kur’an Buluşmasında ana gündem maddesiydi. Toplu bir şekilde gözden geçirdiğimiz Nisâ sûresi, daha ilk âyetinde ilk insanın yaratılışını, ilk insan ile beraber ailenin kuruluşunu ve aile etrafında beşer âleminin vücut buluşunu dikkatimize sunuyor, sonra da âyet âyet bu çekirdek etrafında toplum hayatını düzenliyor, bu arada aile ve toplum hayatını tehdit eden tehlikelere karşı da bizi uyarıyordu. Resulullahın (s.a.v.) “iki zayıf” olarak nitelediği yetimler ve kadınlar, yine ilk âyetlerden başlamak üzere özel bir şekilde mercek altına alarak hakları vurgulu bir şekilde belirleniyordu. Aile içi ihtilâflar ve hak ihlâlleri de Nisâ sûresinin âyetlerinde ele alınan konular arasındaydı. Ancak her zaman olduğu gibi bu konuda da Kur’ân’ın irşadları ıslah ve tamir hedefine dönük irşadlardı. Bugün Batıdan ithal edilen formüllerin şiddeti ve hak ihlâllerini daha da körüklediği ve problemi çözecek yerde iyice içinden çıkılmaz hale getirdiği ger