Kayıtlar

Ekim 11, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İslâm nimetini tamamlayan âyetler

Resim
* Kur’ân-ı Kerimin en son nazil olan ahkâm âyeti, 283. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi. Bu âyet-i kerimede Yüce Allah İslâm nimetini tamamladığını müjdeliyor ve son olarak bazı hükümleri bildiriyordu. Mâide sûresinin 3-5. âyetlerini okuduğumuz Buluşmada, insana yasaklanmış olan yiyecekler sayılırken, bu arada falcılık ve kehanet türü faaliyetlerin de kesin bir şekilde yasaklanmış bulunduğunu gördük. Aynı âyetler, bu arada, Ehl-i Kitabın kestiği hayvanların da yenebileceğini bildiriyor, ayrıca Ehl-i Kitaptan iffetli kadınları nikâhlama izni veriyordu. Buluşmanın sonunda, bu âyetlerin çağrıştırdığı bazı önemli noktaları şu tesbitlerle özetledik: İnsan, Yer ve Gökler Rabbinin en üstün bir surette yarattığı ve Kendisine muhatap aldığı şerefli bir kulu, yeryüzündeki aziz bir misafiridir. Allah Teâlâ insana verdiği değerini ona akıl vermekle, peygamberler gönderip yol göstermekle, yerde ve gökte olan şeyleri onun hizmetine sunmakla göstermiştir. Bütün mahlûkatını onlara lâyık rızıklarla be