Kayıtlar

Ekim 18, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dosta da, düşmana da adalet

Resim
* Adalet konusu bir defa daha Kur’an Buluşmalarının gündemindeydi. Mâide sûresinin 6-8. âyetlerini okuduğumuz 284. Kur’an Buluşmasının ağırlığını, şu İlâhî uyarılar teşkil etti: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Âdil olun; bu takvâya daha yakındır. Allah’tan sakının. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun benzeri bir uyarı daha önce Nisâ sûresinin 135. âyetinde gündeme gelmişti. O âyette Allah Teâlâ aile ve akraba ilişkilerinin adalete engel olmaması konusunda mü’minleri uyarıyordu. Mâide sûresinin âyetinde söz konusu edilen ise, aramızda kin ve düşmanlık bulunan kimselere adaletsizlik etmekten kaçınmamız emrediliyordu. İlâhî emir son derece açıktı: Herkese karşı adalet. Dost-düşman, mü’min-kâfir, kime karşı olursa olsun adaletten ayrılmanın hiçbir mazereti yoktu. Resulullahın (s.a.v.) âhir zaman ile ilgili ürpertici bir uyarısı ise adaletten ayrılışın İslâm