Kayıtlar

Kasım 22, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Resulullahın Ehl-i Kitap ile mücadele üslûbu bize neyi öğretiyor?

Resim
* Mâide sûresinin 15-16. âyetlerini okuduğumuz 289. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı Kur’ân-ı Kerimin Ehl-i Kitap ile ilgili uyarıları, sadece onların tuzaklarını meydana çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda bizim için  de önemli dersler içeriyor. Bu derslerden birisi de 289. Kur’an Buluşmasının ana konularından birini teşkil etti. 21 Kasım Cumartesi günkü Kur’ân Buluşmalarında okuduğumuz Mâide sûresinin 15-16. âyetlerinde şöyle buyuruluyordu: Ey Kitap Ehli! Size Bizim elçimiz geldi ki, kitaptan gizlediğiniz pek çok şeyi size açıklar, birçoğunu da yüzünüze vurmaz. Gerçekten size Allah’tan bir nur ile hakkı açıklayan bir kitap gelmiştir. Onunla Allah, rızasına tâbi olanları selâmet yollarına iletir, onları izniyle karanlıklardan nura çıkarır ve sırat-ı müstakîme / dosdoğru bir yola ulaştırır. Resulullah, apaçık bir mucize eseri olarak, onların semavî kitaplardan bazı kısımlarını sakladıklarını onlara bildiriyor, ama bunlardan bir kısmını açıklamakla yetinip diğerlerini de hemen yüz