Kayıtlar

Kasım 29, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Allah'a kul olmanın büyüklüğü

Resim
* Mâide sûresinin 18-19. âyetlerini okuduğumuz ve günümüze bakan önemli tesbitlere konu olan 291. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı Hıristiyan ve Yahudilerin düştükleri hatâlara bizi düşmekten alıkoyacak uyarılar, 291. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi. 5 Aralık Cumartesi sabahı okuduğumuz Mâide sûresinin 18-19. âyetlerinde şöyle buyuruluyordu: Yahudiler ve Hıristiyanlar “Biz Allah’ın sevgili oğullarıyız” dediler. De ki: Eğer öyle ise, Allah size niçin günahlarınız yüzünden azap ediyor? Siz de Onun yarattıklarından birer beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin egemenliği Allah’ındır. Dönülecek yer de Onun huzurudur. Ey Kitap Ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir fetret döneminde size hakkı açıklayan elçimiz geldi — tâ ki “Bize ne müjdeleyen, ne de uyaran birisi gelmedi” demeyesiniz. İşte size müjdeleyen de, uyaran da gelmiştir. Allah ise herşeye kadirdir. Bu âyetler ile ilgili olarak ele aldığımız konu ve yaptığ

Dolgun'un faresi

Resim
* Bedenimizdeki mideden başka, tıpkı onlar gibi rızık isteyen daha başka midelerimiz de var. Ve bu midelerimiz de sürekli olarak rızıklanmak istiyor. Bunun ne kadar farkındayız? ÜMİT ŞİMŞEK Stalin’in zindanlarında yıllar geçiren Aleksander Dolgun, uzun bir açlıktan sonra hücre duvarındaki delikten beliren bir fareyi yakalayabilmek için saatler boyu kan ter içinde nasıl uğraştığını anlatırken, farenin o anda gözüne nefis bir ziyafet olarak göründüğünü de uzun uzun tasvir etmekten geri kalmaz. Karnı günde üç defa dolup boşalan insanların bu manzarayı hissen idrak etmesi elbette mümkün değildir. Selim fıtratların kaçınılmaz olarak tiksindiği birşeyi Dolgun’un o andaki gözüyle görebilmek için, evvelâ Dolgun kadar aç kalmak gerekir. Ama hissen değilse bile mantık yönüyle bu hâdisenin açıklamasını yapmakta zorlanmayız. Çünkü herkes bilir ki, açlık bir canlının en karşı konulmaz duygusudur. Mutlaka tatmin ister, şiddetlendikçe diğer bütün duygu ve ihtiyaçların önüne geçer ve eğer tehlike sını

Din tahrifinde ibretlik manzaralar

Resim
* Mâide sûresinin 17. âyetini okuduğumuz 290. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı Allah’ın kitabı ve peygamberi ile irtibatını koruyamayan insanların kendilerini şeytandan koruyamadığına dair en çarpıcı misalleri, UTESAV organizasyonuyla düzenlenmekte olan Kur’an Buluşmalarının 290. bölümünde gördük. Bu misaller, Mâide sûresinin 17. âyetinde atıfta bulunulan Hıristiyanların “Allah Meryem oğlu Mesihtir” şeklindeki bâtıl inançlarına açıklama getirmeye çalışırken içine düştükleri güç ve gülünç durumu açıkça ortaya çıkarıyordu. Hıristiyan kaynaklarından naklettiğimiz bilgiler şu gerçeği açıkça gözlerimizin önüne serdi: İsa aleyhisselâmdan yüzyıllarca sonra, hattâ bin beş yüz sene sonra toplanan düzinelerce konsül, “Baba-Oğul-Kutsal Ruh” şeklinde formülleştirilen Teslis inancını açıklamaya çalışmış, ama her açıklama bir öncekini daha da karmaşık hale getirmekten başka bir işe yaramamıştı. Bu ibret verici durumun birçok örneğini ders boyunca slaytlarda gördük. İslâmın Kur’ân tarafından