Kayıtlar

Aralık 20, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bir insan öldürmek niçin bütün insanları öldürmek gibi?

Resim
** Mâide sûresinin 32-34. âyetlerini okuduğumuz 294. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı 2020 yılının son Kur’an Buluşmasında Mâide sûresinin insan hayatı ile ilgili 32-34. âyetlerini okuduk. Âyetler bir taraftan tek bir insanın haksız yere öldürülmesini bütün insanları öldürmek kadar vahîm bir suç olarak nitelerken, aynı zamanda da toplum hayatını fesada uğratan eşkıyalık ve terör suçlarına da ağır cezalar getiriyordu. 26 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen 294. Kur’an Buluşmasında okuduğumuz âyetlerin meâli şöyle idi: İşte bu yüzden Biz İsrailoğullarına buyurduk ki, kim bir cana kıymamış yahut yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kimsenin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir.  And olsun, elçilerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; lâkin bundan sonra bile onların birçoğu hâlâ aşırılığa devam ediyor. Allah ve Resulüne savaş açan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya uğraşanların cezası, öldürülmek veya as