Kayıtlar

Ocak 3, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kur'ân'ı anlamada bedevî örneği

Resim
* Fakihlerin Kur’ân-ı Kerimden ahkâm çıkarırken nasıl kılı kırk yardıklarına dair bir örneği 296. Kur’an Buluşmasında gördük. UTESAV organizasyonuyla 9 Ocak Cumartesi sabahı gerçekleşen Buluşmada okuduğumuz âyetler arasında, hırsızlığa el kesme cezasını getiren âyet-i kerime de bulunuyordu. Ancak ne Resulullah, ne Sahabîleri, ne de daha sonra gelen müçtehidler, bu cezayı her türlü hırsızlıkta uygulanacak bir ceza olarak anlamamışlardı. “Hangi hırsızlık için bu ceza uygulanır?” sorusu ise, yine âyet ve hadislere dayanan çok ayrıntılı cevaplar vardı. Bu cevaplara kuş bakışı bir göz atarak, Kur’ân-ı Kerimden ahkâm çıkarmanın herkese göre bir iş olmadığını ve gerçekten geniş bilgi ve uzmanlık istediğini görmüş olduk. Öğüt almak için Kur’ân okumak ise, “Ben Müslümanım” diyen herkesin zaten yapmakla yükümlü olduğu şerefli bir görevdi. Bu arada, Kur’ân ile âşinâlık kuran kimseleri Kur’ân’ın nasıl bir feraset sahibi yaptığına dair hayret verici bir örneği, ümmî bir bedevî ile ilgili bir anekdo

Vesile nedir, ne değildir?

Resim
* Mâide sûresinin 35. âyetini okuduğumuz 295. Kur’an Buluşmasının özeti ve kesintisiz video kaydı Geçtiğimiz hafta Kur’an Buluşmaları sekiz yılını tamamlayarak dokuzuncu yılının ilk dersine geçti. Dersimizin konusu, ebedî kurtuluşun üç şartını kendisinde barındıran Mâide sûresinin 35. âyeti idi. Âyetin meâli: Ey iman edenler! Allah’tan sakının, Ona vesile arayın ve Onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bu âyet-i kerime, kurtuluş şartlarını (1) takvâ, (2) vesile, (3) cihad olarak açıklıyordu. Takvâ ve cihad konuları üzerinde daha önceki bölümlerde durmuş olmakla beraber, konunun ana hatlarını tekrar hatırlamaya çalıştık. Bu arada, kamuoyunda zaman zaman bazı tartışmaların konusu haline getirilen “vesile” konusunu da Kur’ân ve Hadisten aldığımız referanslarda aydınlığa kavuşturmaya çalıştık. Aslında, manzara, objektif bir şekilde ele alındığı takdirde hiç de karışık değildi; herşey son derece net şekilde görünüyordu. Bu konuda âyet ve hadislerin açıklamalarını şu şekilde özetled