SON EKLENENLER
latest

23 Ocak 2021 Cumartesi

Kur'ân'ın üç emri: Yalana yaklaşma, haram yeme, âdil ol


*

Mâide sûresinin 42. âyetini okuduğumuz 298. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı


UTESAV’ın düzenlediği Kur’an Buluşmalarının 298. bölümünde ağırlıklı konularımız yalancılar ve haram yiyenler ile adalet konusu idi.

YouTube’un Erdemli Hayat kanalından canlı olarak yayınlanan Buluşmada okuduğumuz Mâide sûresinin 42. âyeti şöyle idi:


Onlar yalan dinleyici, haram yiyicidirler. Sana gelecek olurlarsa, ister aralarında hükmünü ver, istersen onlardan yüz çevir. Yüz çevirdiğin takdirde sana hiçbir zarar veremezler. Ama hüküm verecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah âdil olanları sever.


Yalana ve başta rüşvet olmak üzere her türlü haram kazanca rağbet etmek, mü’minlere düşmanlık eden Yahudilerin özellikleri olarak sayılırken, aynı zamanda, mü’minler de bu iki büyük günaha karşı uyarılıyorlardı. Ancak mü’minler, onların arasındaki anlaşmazlıklarda hüküm verecek oldukları zaman yine her zamanki gibi adaletli davranmakla yükümlüydüler.

23 Ocak Cumartesi sabahı yayınlanan Kur’an Buluşmasında, bu konularla ilgili âyet ve hadislerin ışığında başlıca şu tesbitleri yaptık:


  • Yalan, hangi meslekte olursa olsun, kazancı haram hale getirebilir.
  • Yalan olan yerden kaçmalı, doğrularla beraber olmalı.
  • Yalandan uzak durmak gerektiği gibi, yalana mazeret üretmekten yahut “vicdan rahatlatmak” için uydurulan şeylerden de uzak durmak gerekir. Bu kabil davranışlardan, zamanla yalanı meşrulaştırmaktan ve yalana karşı hassasiyeti zayıflatmaktan başka bir sonuç beklenmemeli.
  • Medyanın ve sosyal medyanın yalan haberlerin kaynadığı bir yer olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir.
  • Yalan ve zulüm, girdikleri her yeri bozarlar. Müslümanın sıfatları ise doğruluk ve adalettir.
  • Yalancı ve haram yiyicilerden gelecek iki türlü zarar: (1) mağduriyet, (2) onlara benzemek. İkisinden de sakınmalı.
  • Kur’ân, bir taraftan Yahudi ve münafıklardan gelen tehlikeye karşı mü’minleri teyakkuza sevk ederken, aynı zamanda onlara karşı dahi adaletle yükümlü bulunduğumuzu hatırlatmıştır.
  • Gözden kaçan tehlike: Küfür ve nifak ehlinin özellikleri olarak bize gösterilen bu huyların (yalan-haram-zulüm) ehl-i İslâma ait kurum ve çevrelerde de meşruiyet kazanması.
  • Bu kadar tehlike ve güçlük karşısında doğruluğu, helâl-haram gözetmeyi ve adaleti korumak gerçekten güç bir iştir; ancak güçlüğü nisbetinde de Allah’ın muhabbetini celb etme potansiyeli vardır. Bu ise her türlü güçlüğü hiçe indirecek bir fiyattır.

Mâide sûresinin 42. âyetini okuduğumuz 298. Kur’an Buluşmasına ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılmakta olan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi sabahları 7:30-8:30 arasında canlı olarak yayınlanıyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi

Yalanı can kulağıyla dinleyenler*
Mâide sûresinin 40-41. âyetlerini okuduğumuz 297. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı

UTESAV’ın 297. Kur’an Buluşmasındaki gündemimizin ağırlığını, mü’minlerin dinî ve sosyal hayatını tehdit eden münafıklar ve Yahudilerle ilgili bazı uyarılar teşkil etti.
16 Ocak Cumartesi günkü Buluşmada okuduğumuz Mâide sûresinin 40-41. âyetlerinin meâli şöyle idi:

Bilmiyor musun ki göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır; O dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar.  Çünkü Allah’ın kudreti herşeye yeter.

Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla “İnandık” diyenlerden inkârda yarışanlar da, Yahudilerden yalanı can kulağıyla dinleyen  ve sana gelmemiş bir topluluk hesabına casusluk edenler  de seni üzmesin. Onlar kitaptaki kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirirler; “Size şu hüküm verilirse alın, o verilmezse kaçının” derler. Allah birisini fitneye düşürmek isterse, artık sen onu Allah’ın elinden kurtaramazsın. Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Dünyada onlar için bir rezillik, âhirette ise büyük bir azap vardır.


Bu âyetlerde Allah Teâlâ bize önce büyük resmi göstererek göklerin ve yerde görünen İlâhî hükümranlık üzerinde tefekkür kapılarını açarken, Kur’ân’ın hüküm, emir ve yasaklarını da bu büyük resimle birlikte düşünmemiz gerektiğini gösteriyordu. Bu şekilde düşündüğümüz zaman da, bu hükümlerin, emir ve yasakların mânâsı ve hikmeti, bunlara riayet etmenin veya etmemenin sonuçları apaçık bir şekilde gözümüzün önünde beliriyordu.

41’inci âyette din ve dünya hayatımıza çok büyük zararlar verebilecek düşmanları, âdetâ resimlerini çizercesine, en belirgin özellikleriyle bize tanıtıyordu. Bunlar yalan haber peşinde koşan, yalanı arayıp bulan, üreten ve yayan kimselerdi. Bugünün hayatında bunun pek çok örnekleri olduğu gibi, en belirgin örnekleri de medya sahasında görülüyordu.

Bu sonuç da bizi, medya konusunda son derece dikkatli olmaya, onların hangi haberler üzerinde yoğunlaştığına dikkat etmeye, medyayı merakla takip etmenin hangi sonuçlara yol açabileceğini hesaba katmaya sevk ediyordu. Özetle, âyet-i kerimenin tanımlarından şöyle bir uyarı çıkıyordu:

Haberiniz olsun, sizi yalanlarla yoldan çıkarmak için canla başla uğraşanlar var; bunları kulak verecek olursanız, zaman içinde sizi de kendilerine benzetirler.

Kur’ân sadece yalan üreteni değil, ona kulak vereni de uyardığına göre, bu ikazların sadece yalancıları bize tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda, yalan haberleri takip etmenin tehlikelerini de gözümüzün önüne seriyordu. Çünkü yalana revaç veren ve onu yaygınlaştıran şey, onu dinleyen kulaklardan başkası değildi.

Kur’an Buluşmalarının 297. bölümüne ait video kaydını şu bağlantıdan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılmakta olan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bir müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi sabahları 7:30-8:30 arasında canlı olarak yayınlanıyor.