Kayıtlar

Ocak 17, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kur'ân'ın üç emri: Yalana yaklaşma, haram yeme, âdil ol

Resim
* Mâide sûresinin 42. âyetini okuduğumuz 298. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı UTESAV’ın düzenlediği Kur’an Buluşmalarının 298. bölümünde ağırlıklı konularımız yalancılar ve haram yiyenler ile adalet konusu idi. YouTube’un Erdemli Hayat kanalından canlı olarak yayınlanan Buluşmada okuduğumuz Mâide sûresinin 42. âyeti şöyle idi: Onlar yalan dinleyici, haram yiyicidirler. Sana gelecek olurlarsa, ister aralarında hükmünü ver, istersen onlardan yüz çevir. Yüz çevirdiğin takdirde sana hiçbir zarar veremezler. Ama hüküm verecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah âdil olanları sever. Yalana ve başta rüşvet olmak üzere her türlü haram kazanca rağbet etmek, mü’minlere düşmanlık eden Yahudilerin özellikleri olarak sayılırken, aynı zamanda, mü’minler de bu iki büyük günaha karşı uyarılıyorlardı. Ancak mü’minler, onların arasındaki anlaşmazlıklarda hüküm verecek oldukları zaman yine her zamanki gibi adaletli davranmakla yükümlüydüler. 23 Ocak Cumartesi sabahı yayınlanan Kur’a

Yalanı can kulağıyla dinleyenler

Resim
* Mâide sûresinin 40-41. âyetlerini okuduğumuz 297. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı UTESAV’ın 297. Kur’an Buluşmasındaki gündemimizin ağırlığını, mü’minlerin dinî ve sosyal hayatını tehdit eden münafıklar ve Yahudilerle ilgili bazı uyarılar teşkil etti. 16 Ocak Cumartesi günkü Buluşmada okuduğumuz Mâide sûresinin 40-41. âyetlerinin meâli şöyle idi: Bilmiyor musun ki göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır; O dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar.  Çünkü Allah’ın kudreti herşeye yeter. Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla “İnandık” diyenlerden inkârda yarışanlar da, Yahudilerden yalanı can kulağıyla dinleyen  ve sana gelmemiş bir topluluk hesabına casusluk edenler  de seni üzmesin. Onlar kitaptaki kelimelerin yerlerini ve anlamlarını değiştirirler; “Size şu hüküm verilirse alın, o verilmezse kaçının” derler. Allah birisini fitneye düşürmek isterse, artık sen onu Allah’ın elinden kurtaramazsın. Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Dünyada onlar için b