Kayıtlar

Ocak 24, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Allah'ın indirdiğine dört elle sarılmak

Resim
** “Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler” konusunu da içeren Mâide sûresinin 43-47. âyetlerini okuduğumuz 299. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı 30 Ocak Cumartesi günkü 299. Kur’an Buluşmasının yoğun bir gündemi vardı. Ağırlığı teşkil eden konular arasındaki “Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler” konusu birbiriyle bağlantılı âyetlerde yer aldığı için, bunların hepsini bir arada incelemek zarureti hasıl oldu. YouTube’un Erdemli Hayat sitesinden yayınlanan Buluşmada okuduğumuz Mâide sûresinin 43-47. âyetlerinin meâli şu şekildeydi: Ellerinde Tevrat, Tevrat’ta da Allah’ın hükmü varken, nasıl oluyor da onlar senin hakemliğine başvuruyor, sonra senin hükmünden de dönüveriyorlar? Aslında onlar mü’min değillerdir. İçinde hidayet ve nur olan Tevrat’ı da Biz indirdik. Hakka teslim olmuş peygamberler, Yahudiler hakkında onunla hükmederlerdi. Rabbanîler ile ahbâr da onunla hükmederlerdi; çünkü onlar da Allah’ın kitabını korumakla görevliydiler ve onun hak kitap olduğuna şahit idiler.