Kayıtlar

Şubat 7, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Cahiliye her yerde, kıt'alar dolaşıyor

Resim
* Mâide sûresinin 49-50. âyetlerini okuduğumuz 301. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı Cahiliyet kavramı, 13 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen 301. Kur’an Buluşmasında ağırlıklı gündem maddesi idi. Buluşmada Mâide sûresinin 49-50. âyetlerini okuduk. Bu âyetlerde Allah Teâlâ Allah’ın indirdikleriyle hükmetme konusundaki emirlerini tekrar hatırlatıyor ve bundan kaçınmanın da Cahiliyet hükümlerine başvurmak anlamına geldiğini bildiriyordu: Sana şunu da bildirdik: Onlar arasında Allah’ın indirdiğiyle hükmet. Onların heveslerine uyma. Dikkat et, seni şaşırtıp da Allah’ın indirdiklerinin bir kısmından caydırmasınlar. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki, Allah onları bazı günahları yüzünden belâya uğratmak istiyordur. Gerçekten de insanlardan birçoğu Allah’a itaatten çıkmış kimselerdir. Yoksa onlar Cahiliyet devrinin hükmünü mü arıyorlar? Fakat kesin bir bilgi ve inançla iman edenler için, Allah’tan daha güzel hüküm veren kim var? Ders boyunca yaptığımız tesbitlerin başlıcalarını şu şekilde öz

Kıssaları nasıl okuyalım?

Resim
* ÜMİT ŞİMŞEK K ur’ân-ı Kerim’in önemli bir kısmı, kıssalardan, yani önceki kavimlere ait ibretli vak’aların özlü bir şekilde anlatımından meydana gelir. Hattâ, Kur’ân’ın en önemli mesajlarının kıssalarda olduğunu söylemek dahi mübalâğa olmayacaktır. Ancak, kıssalardan istifade edebilmek ve onlardaki mesajları kavrayabilmek için bazı önemli şartlar vardır. Birincisi : Bu kıssalar, gerçek hadiselerdir. Âyetlerde ve sahih hadislerde bu hadiselerden ne kadarı nakledilmişse, başka kaynaklardan birşeyler karıştırılmadığı takdirde bunların muhakkak surette cereyan etmiş gerçek hadiseler olduğu bilinmelidir. İkincisi : Bunlar her ne kadar dış görünüşüyle geçmiş zamana ait olaylar ise de, mânâ itibarıyla güncelliği hiçbir zaman kaybolmayan ve eskimeyen gerçekleri içerirler. Kıssada anlatılan hakikat, o gün için Musa, Harun, Firavun, Hâmân, sihirbazlar, v.s. şeklinde cereyan etmiş olabilir; fakat bu mânâ, değişik zamanlarda ve değişik toplumlarda, daha başka isimler altında da cereyan etmekte

Namaz Sureleri Tefsiri'nin yeni baskısı çıktı

Resim
* Namaz Sureleri Tefsiri’nin ikinci baskısı M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfına ait Çamlıca Yayınları arasında çıktı. Ümit Şimşek tarafından telif edilen kitap, Fatiha sûresi ile Kur’ân-ı Kerim’in son on sûresine dair açıklamaları içeriyor. Kitapta, sûrelerin her bir âyeti ayrı ayrı açıklandıktan başka, sûreden çıkarılabilecek belli başlı dersler de yer alıyor. Bu arada, Kur’ân-ı Kerim’i anlamamıza rehberlik edecek bazı temel bilgiler de, yeri geldikçe bahis aralarında okuyucuya sunuluyor. Namaz Sûreleri Tefsiri’ nin önsözünde, kitapla ilgili olarak şu bilgilere dikkat çekiliyor: Elinizdeki kitap, gençlerimiz başta olmak üzere, Kur’ân ile içli dışlı bir hayat yaşamak isteyen herkese, bu niyetlerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak niyetiyle hazırlanmıştır. Bu kitaplarda, özellikle namazlarda sıklıkla okuduğumuz sûre ve âyetleri, sahih bilgilere dayanmak ve mümkün mertebe günümüzle ilgisini kurmak suretiyle, fakat ayrıntıya da boğmadan, derli toplu bir şekilde açıklamaya çalışacağız. B