Kayıtlar

Mart 14, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bir muhabbet alışverişi

Resim
* Mâide sûresinin 51-54. âyetlerini okuduğumuz 302. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı Kur’an Buluşmalarının 302. bölümünde okuduğumuz âyetler önce tehlikeli dostluklar hakkında bizi uyarıyor, arkasından da dininde sebat eden mü’minleri Allah’ın muhabbetiyle müjdeliyordu. Mâide sûresinin 51-54. âyetlerini okuduğumuz Buluşmada, önce Yahudi ve Hıristiyanları veli edinmenin tehlikeleri üzerinde duruldu. Âyet-i kerimenin bu konudaki uyarısı son derece ciddî idi ve “Onları veli edinen onlardan olur” buyuruyordu. Tabii, âyetin metninde geçen “veli” kelimesi bizim günlük lisanımızdaki “dost” kelimesinden daha farklı bir mânâ taşıyordu. Bu âyetleri takiben, Allah’ın sevdiği kullarla ilgili müjdeler içeren 54. âyet-i kerimeyi okuduk. “Kimdi bu kullar?” sorusunun cevabı, aynı zamanda, bizi Allah’ın muhabbetine ulaştıracak yolları tarif ediyordu: Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı ise izzetli kimseler idi. Onlar Allah yolunda cihad eden kimseler idi. Onlar dil uzatanın kı