Kayıtlar

Mart 21, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kur'ân, zaman ve insan

Resim
* O Ramazan ayı ki, onda Kur’ân indirildi. Bakara Sûresi, 2:185 Hâ mim. Apaçık kitaba and olsun: Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima insanları uyarmışızdır. Her bir hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Duhan Sûresi, 44:1-4 Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir Sûresi, 97:1 ÜMİT ŞİMŞEK HER üç âyet de bir mübarek zaman diliminden söz ediyor. Ve her üç âyet de o zaman diliminde cereyan eden önemli bir hadiseyi anlatıyor. Bakara ile Kadir Sûresinde sözü edilen zaman diliminin Ramazan ayı ile ondaki Kadir gecesi olduğu zaten aşikâr bir şekilde belirtilmiş bulunuyor. Duhan Sûresinin âyetinde ise gecenin adı verilmediği için, onun Berat mı, yoksa Kadir gecesi mi olduğu konusunda ihtilâf edilmiştir. Yaygın görüş onun Kadir gecesi olduğu yönünde ise de, Berat gecesinde Kur’ân’ın dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de Hz. Peygambere inmeye başladığı yolunda görüşler de vardır. Fakat konumuz itibarıyla bu birşey değiştirmiyor. Çünkü, ister Berat, ister Kadir gecesi olsun, âyet, onda

Yazı serisi kitaplaştı

Resim
* “Kur’an ve Sünnet Işığında Risale-i Nur Hareketinin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı yazı serisi kitap olarak Akıl Fikir Yayınları arasında çıktı Bir seneye yakın zamandır bu sitede yayınlanmakta olan “Kur’an ve Sünnet Işığında Risale-i Nur Hareketinin Dünü, Bugünü, Yarını” adlı yazı serisi kitap olarak yayınlandı. “Kalem Yazmak Zorunda” adıyla Akıl Fikir Yayınları arasında çıkan kitap, Risale-i Nur okuyucularının genel olarak bugün takip etmekte oldukları çizgi ile Risale-i Nur’un mahiyet ve hedeflerinin birbiriyle uyum içinde olup olmadığını sorguluyor. Bu sorgulama sırasında bazı temel sorular da ortaya çıkıyor: Kur’ân ve Sünnet hayatımızın neresinde? İnsanları Kur’ân’a yöneltmek için yazılan kitaplar nasıl Kur’ân’ın yerini aldı? Kur’ân’ı anlamaktan korkutulan insanlar. Hayalî şeyhler, hayalî üstadlar. Mehdîlik ve siyaset sevdasının doğurduğu sonuçlar. Öncelikler fıkhının ihmali ve doğurduğu sonuçlar. Ve hayatî öneme sahip bir soru: Risale-i Nur’dan bir “Kur’ân’a dönüş formülü” olar