Kayıtlar

Mart 28, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Gerçek dostların adresi bu âyetlerde

Resim
*** Mâide sûresinin 55-56. âyetlerini okuduğumuz 303. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı Tehlikeli dostluklarla ilgili uyarılardan sonra, mü’minlere gerçek dostlarını gösteren âyetler 303. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi. UTESAV organizasyonuyla Erdemli Hayat’ın YouTube sayfası üzerinde gerçekleşen Buluşmada, Mâide sûresinin 55-56. âyetlerini okuduk. Bu âyetler, mü’minlere tek bir velî adresi gösteriyor ve diğer velâyet ve dostlukları bu gerçek dostluğun etrafında örüyordu. Mü’minlerin gerçek velîsi, onları yaratıp yaşatan, her nefeste sayısız nimetlerle kuşatan, dünya ve âhiretle ilgili büyük ve küçük her türlü isteklerini dinleyen ve cevap veren, kudreti her iyiliği yapmaya ve her kötülüğü onlardan savmaya kâfi olan Allah Teâlâdan başkası değildi. İkinci olarak mü’minlerin velî edinmelerine lâyık olan zat, Kur’ân’ın tabiriyle “mü’minlere çok şefkatli ve merhametli” olan Allah Elçisi idi. Kur’ân, bir yandan onu velî edinmemizi bize emrederken, diğer yandan da ona, “Mü’minl