Kayıtlar

Nisan 18, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dini alaya alanlara dikkat!

Resim
*** Mâide sûresinin 56-58. âyetlerini okuduğumuz 304. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı Dini ve dinî değerleri alaya alanlarla ilgili şiddetli uyarılar, 304. Kur’an Buluşmasının en önemli konusuydu. YouTube’un Erdemli Hayat sayfasından yayınlanan 2021 Ramazan’ının ilk Kur’an Buluşmasında okuduğumuz Mâide sûresinin 56-58. âyetlerinde şöyle buyuruluyordu: Kim Allah’ı, Resulünü ve iman edenleri veli edinirse, hiç kuşkusuz üstün gelecek olan, Allah’ın taraftarlarıdır. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan sizin dininizi oyun ve eğlence edinenler ile kâfirleri kendinize veli tutmayın. Eğer mü’min iseniz Allah’tan korkun. Siz namaz için ezan okuduğunuzda, onlar bunu eğlence ve oyun edinirler; çünkü onlar akılları ermeyen bir güruhtur. Daha önceki haftalarda okuduğumuz âyetlerde Kitap Ehlinin ve münafıkların dostluğundan gelebilecek tehlikeler hakkında ciddî uyarılarla karşılaşmıştık. Bu defa ise, onların din ile ilgili olarak alaycı tutumlarına özel bir şe