Kayıtlar

Haziran 6, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bir dost ikazı ve bir linç kampanyası

Resim
*** Cenazede Risale okuma konusundaki bir dost ikazı nasıl bir linç kampanyasına bahane oldu? ÜMİT ŞİMŞEK Bir müddettir Risale-i Nur cemaatleri arasında yaygınlaşma istidadı gösteren ve ümmet içinde haklı yakınmalara yol açan bir uygulama, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Faruk Beşer’in bir yazısıyla gündeme geldi. Faruk Hoca “Kitapları Parçalanma Vesilesi Kılmak” [1] başlıklı bu yazısında bazı Risale-i Nur talebelerinin cenazelerinde Risale okunmasını ilmî ve seviyeli bir üslûpla tenkit ediyor, bu âdetin ileride doğurması muhtemel sonuçlara işaret ediyor ve bu sonuçların Risale-i Nur’a da zarar vereceğini hatırlatıyordu. Bu bir dost sesiydi, ümmetin içinden bir ehl-i ilmin samimî ve efendice bir uyarısıydı. Ne yazık ki, bu ilmî ve seviyeli dost sesi aynı seviyede ve aynı hislerle karşılık görmedi. Yazının yayınlanışından sonraki birkaç saat içinde, Risale-i Nur camiasına ait sitelerden birinde ve sosyal medyada Faruk Hocaya karşı yoğun bir karalama kampanyası hızla ivme kazanmaya başlad

Dini "hiçbir şey" yapan şey

Resim
** Mâide sûresinin 68. âyetini okuduğumuz 311. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı Kur’ân-ı Kerim, Yahudi ve Hıristiyanlara, semavî kitapların hakkını vermedikleri için dinlerini yok hükmüne getirdiklerini hatırlatıyor. Tabii olarak, bu hatırlatma, bizi yakından ilgilendiren dersler de içeriyor. UTESAV organizasyonuyla düzenlenen Kur’an Buluşmalarının 311. bölümünde okuduğumuz Mâide sûresinin 68. âyeti bu hatırlatmayı şu şekilde yapıyor: De ki: Ey Kitap Ehli! Siz Tevrat’ın, İncil’in ve Rabbinizden size indirilenin hakkını vermedikçe hiçbir şey üzere değilsinizdir. Rabbinden sana indirilen, onların pek çoğunun azgınlık ve inkârını daha pek çok arttıracaktır. Artık o kâfirler güruhu için tasalanma. 6 Haziran Cumartesi günü YouTube Erdemli Hayat sayfasından yayınlanan Buluşmada, bu âyetten çıkarabildiğimiz belli başlı dersleri şu şekilde özetledik: İnanılması gereken konulardan bir kısmı reddedildiği zaman elde kalan şey bir kısım eksikleri bulunan bir hidayet değil, eksik bir din de