Kayıtlar

Temmuz 4, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Nasıl meal okuyalım: 2

Resim
*** Kur’ân meâli okumayı hayatımızın en heyecan verici faaliyeti haline getirmeye ve ondan istifademizi arttırmaya yönelik bazı tavsiyeler. ÜMİT ŞİMŞEK – 9 – Meal okuyalım diyoruz, ancak bunu sıradan bir okuma değil, ömür boyu sürecek bir ders şeklinde düşünmek daha doğru olur. Onun için, hayatımızda meal okumalarına yer ayırırken, bunu özenli bir şekilde yapmak ve bazı usulleri dikkate almak yahut geliştirmek gerekecektir. Bu konuda herkesin kendisine göre farklı usul ve metodları olabilir; biz de önemli bulduğumuz bazı hususları maddeler halinde açıklamaya çalışacağız. TEFEKKÜRLE OKUMAK Kur’ân-ı Kerimin ilk muhatapları olan ve onu doğrudan doğruya Resulullahtan ders alan Sahabîlerin Kur’ân okumada en ziyade önem verdikleri şeyin tefekkür ve uygulama olduğunu biliyoruz. Onlar Kur’ân-ı Kerimden bir şey öğrendikleri zaman, onu iyice anlayıp hayatlarına uygulamadıkça başka bir âyete geçmezlerdi. Sahabenin büyük âlimlerinden Abdullah b. Ömer’in Bakara sûresini bu şekilde okuyarak sekiz se

Nasıl meal okuyalım: 1

Resim
*** Hepimiz Kur’ân’ı tefekkür ederek okumakla yükümlüyüz; bunun hiçbir istisnası yok. Kur’ân’ın ise her seviyeden insana sunacağı bir nasip var. O nasibi aramak ve arttırmak için nelere dikkat etmeliyiz? ÜMİT ŞİMŞEK – 8 – Mü’minlerin annesi Ümmü Seleme (r.a.) birgün saçını taratıyordu. O sırada mescidden Resulullahın (s.a.v.) sesi işitildi. “Ey insanlar!” diye sesleniyordu Allah’ın Elçisi. Ümmü Seleme saçını tarayan kıza “Bırak,” dedi, “sonra tararsın.” Kız onun bu telâşına bir mânâ verememişti. “Resulullah kadınları çağırmıyor ki, erkekleri çağırıyor” dedi. Ümmü Seleme “Ben de insanım” dedi ve hemen toparlanarak mescide, Allah’ın Resulünü dinlemeye koştu. [1] Ümmü Seleme annemizin bu duyarlılığında, kıyamete kadar gelecek olan bütün nesillere örnek teşkil edecek bir model vardı: Kendisine Allah’tan veya Onun Resulünden bir hitap ulaştığı zaman, erkek veya kadın hiç bir mü’minin o hitaba cevap vermekten daha önemli bir işi olamazdı. Bugün Allah’ın Resulü cismen aramızda yok; ama getird

Sürekli irtibatın adresi: Tevhid

Resim
*** Mâide sûresinin 76. âyetini okuduğumuz 315. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı Kur’ân-ı Kerimin en önemli mesajı olan Tevhid hakikatiyle ilgili bir uyarı, 315. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi. Dönemin son dersinde okuduğumuz Mâide sûresinin 76. âyeti, Hıristiyanların bâtıl inançları üzerinden insanlığa şu mesajı veriyordu: De ki: Allah’ı bırakıp da size ne zararı, ne de faydası dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir. Konuyla ilgili diğer âyet ve hadislerin ışığında yaptığımız incelemelerin sonunda başlıca şu tesbitlere ulaştık: Kul ile Rabbi arasındaki hattı açık tutan şey ibadettir / ibadetler arasında da Allah’ı hatırlamak suretiyle kul bu hattı sürekli açık tutmuş olur. Allah’ın nelerden razı olduğu, hangi davranışlara sevap verdiği bellidir. Ancak ameller niyetlere göre olduğu için, niyet de kalbe ait bir mesele olduğu ve Allah kişiye kalbinden daha yakın olduğu için, kişinin hangi ameliyle Allah’ın rızasını celb ettiğini Ondan b