Kayıtlar

Eylül 12, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Dinde haddi aşanları Allah sevmez

Resim
*** Mâide sûresinin 87-88. âyetlerini okuduğumuz 319. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı. Haramı helâl saymak kadar kötü birşey varsa, o da Allah’ın helâl kıldığı birşeyi haram saymaktır; bunu bize Kur’an söylüyor. UTESAV’ın 18 Eylül tarihli Kur’an Buluşmasında okuduğumuz Mâide sûresinin 87-88. âyetleri, helâl olan nimetleri haram telâkki etmeyi “haddi aşmak” olarak niteliyor ve bunun sonucunu da Allah’ın muhabbetinden yoksun kalmak olarak açıklıyordu: Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Haddi aşmayın; çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah’ın sizi rızıklandırdığı helâl ve temiz nimetlerden yiyin. Bir de, kendisine iman ettiğiniz Allah’a karşı gelmekten sakının. Bir önceki hafta okuduğumuz âyetlerde atıf yapılan Hıristiyan rahipler, Hadid sûresinde açıklandığı gibi, kendilerine emrolunmadığı halde dünyadan el-etek çekmeyi öngören bir ruhbanlık icad etmişler, sonra ona da riayet etmemişlerdi. Bunu takip eden ve 319. Ku

Bütün problemlerin altında yatan sebep: usulsüzlük

Resim
Risale-i Nur cemaatlerini, usule ve şûrâ ilkesine riayetsizlik sebebiyle girdikleri çıkmazda yeni maceralar bekliyor. ÜMİT ŞİMŞEK – 22 – Risale-i Nur’un iman hakikatlerini ele alışında görülen ve insanları cezbeden yaklaşım ve üslûp, doğrudan doğruya Kur’ân’a yönelmiş, onun Allah’ı anlatışını, insanı muhatap alarak ona Allah’ın rahmet eserlerini gösterişini, Onun huzuruna ve rahmetine çağırışını çok iyi kavramış ve bu kavrayışını kendi eserine çok güzel yansıtmış bir müellifin üslûbuydu. Eserlerin ilk telif ânından itibaren insanları esrarengiz bir cazibe ile etrafında toplayan bu üslûp, gerçekte, onları doğrudan doğruya Allah’a, Kur’ân’a ve Resulullaha çağırıyordu. İlk nesiller bu mesajı dosdoğru aldılar ve bir Kur’ân hizmetinde bulunmak üzere Bediüzzaman’ın etrafında toplandılar. Onların gerek hayat hikâyelerine, gerekse Lâhikalarda yer alan mektuplarına baktığımız zaman, Risalelerde âşinâ oldukları Kur’ânî yansımaları gördüklerini ve Kur’ân’ı yaşamak ve yaşatmak gibi bir gayeyle Bed