SON EKLENENLER
latest

16 Ekim 2021 Cumartesi

Allah'tan korkanı korkmayandan ayıran imtihanlar


***

Mâide sûresinin 94-96. âyetlerini okuduğumuz 323. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı

Hac ve umre yapanlarla ilgili bir avlanma yasağını bildiren âyetler, şiddetli ifadelerle, arka arkaya dört defa Allah’ın azabını hatırlatıyor. Ve peş peşe gelen bu şiddetli uyarılar, bu hükümlerin arkasında daha başka anlamlar bulunduğunu hissettiriyor. İşte bu âyet-i kerimelerin meâli:

Ey iman edenler! Görmediği halde Allah’tan korkanları ayırt etmek için, Allah sizi, elinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avla sınayacak. Bundan sonra kim bu hükümleri çiğnerse, onun için acı bir azap vardır.

Ey iman edenler! İhramda iken avlanmayın. İçinizden kim ihramlı iken bilerek av hayvanı öldürürse, onun cezası, Kâbe’ye gönderilerek orada kurban edilmek üzere, öldürdüğünün misli bir davardır ki, bu da sizden iki âdil kişi tarafından hükme bağlanır; veya yoksulları doyurmak şeklinde bir kefaret yahut ona denk gelecek şekilde oruç tutmaktır—tâ ki, yaptığı işin vebalini tatsın. Geçmişte kalanı ise Allah affetmiştir. Fakat kim tekrar eskiye dönerse, Allah bunun öcünü ondan alır. Çünkü Allah, kudreti herşeye üstün bir intikam alıcıdır.

Deniz avı ve yiyeceği, hem sizin, hem de yolcuların yararlanması için, size helâl kılındı. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz süre içinde size haram kılınmıştır. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.

Mâide sûresinin 94-96. âyetlerini okuduğumuz 323. Kur’an Buluşmasında bu şiddetli tehditlerin arkasında yatan anlamların peşine düştük.

Âyette “Allah sizi, elinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avla sınayacak” buyuruluyordu. Bunun hayata yansıması, insanı âdetâ Rabbine isyan için kışkırtacak bir kolaylıkla karşısına çıkan “fırsatlar” olarak düşünülebilirdi. Ve insanı Allah ile aldatmakta pek mahir olan şeytan, “Allah nasıl olsa affeder” gibi bahanelerin ardında insanı “önüne çıkmış fırsatı kaçırmamaya” ikna edebilirdi! Onun için, âyet-i kerimenin haber verdiği imtihanı sadece hac ve umre yapanları ilgilendiren bir av yasağı olarak değil, her an hepimizin karşısına çıkıp da bizi en zayıf yerimizden yakalayabilecek çetin imtihanlar olarak düşünmek icap ediyordu. Özetle:

Kur’ân, mü’minleri ileride gelecek parlak günlere hazırlıyordu. Fetihlerin birbirini takip ettiği, Müslümanların önüne dünya nimetlerinin serildiği zamanlarda asıl büyük imtihan nimetlerin yokluğuyla değil, çokluğuyla gerçekleşecekti ve bu imtihanlardan yüz akıyla çıkmak, ancak sıkı bir nefis terbiyesinden geçmiş, haramı helâli ayırt edebilen, hak hukuk nedir bilen kimselere nasip olacaktı. Nitekim büyük müfessir Elmalılı da konunun bu yönü üzerinde ayrıntılı bir şekilde duruyor ve “ehl-i imana büyük bir ders ve yüksek bir terbiye-i fazilet veren bir mucizeyi iş’âr ettiğini” bildiriyordu.

Kur’an Buluşmalarının 323. bölümüne ait video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bi r müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 07:30’dan itibaren canlı olarak yayınlanıyor. Kur’an Buluşmaları ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için bu sayfaya abone olabilirsiniz.

10 Ekim 2021 Pazar

Esmâ-i Hüsnâ, mü'minden güzellik ister


***

Mâide sûresinin 92-93. âyetlerinin okunduğu ve Peygambere itaat, takvâ, salih amel ve ihsan konularının ele alındığı 322. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı

Peygambere itaat etmenin Allah’a itaat etmek, Peygambere isyan etmenin de Allah’a isyan etmek anlamına geldiğini açıkça bildiren âyetlerden biri daha 322. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi.

10 Ekim Cumartesi günü Mâide sûresinin 92-93. âyetlerini okuduğumuz UTESAV Kur’an Buluşmasında, bu konunun yanı sıra salih amel, takvâ ve ihsan kavramları da ağırlıklı konularımız arasında yer aldı.

Gündemimizdeki âyetlerde meâlen şöyle buyuruluyordu:

Allah’a da itaat edin, Peygambere de itaat edin; onlara karşı gelmekten kaçının. Eğer yüz çevirecek olursanız şunu bilin ki, Peygambere düşen, açıkça bildirmekten ibarettir.

İman eden ve amel-i salih işleyenler, bundan böyle haramdan sakınıp iman ederek salih amel işledikleri, sonra takvâlarında ve imanlarında sebat ettikleri, sonra da takvâlarını daha da güzelleştirerek iyilik yaptıkları takdirde, tatmış oldukları şeylerden dolayı onlara bir günah yoktur.  Çünkü Allah iyilik yapan ve iyi kulluk edenleri sever.

Bu âyet-i kerimelerin müzakeresi sırasında yaptığımız tesbitlerden bazılarını şu şekilde özetledik:

  • “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram ederek haddi aşmayın; çünkü Allah haddi aşanları sevmez” meâlindeki 87. âyette helâl kılındığı bildirilen tayyibâttan istifade etmekte bir sakınca yoktur. Yeter ki iman ve amel-i salih ihmal edilmesin, helâl dairesinin dışına çıkmaktan kaçınılsın, muamele ve ibadetlerde ihsan mertebesine çıkmak için gayret gösterilsin. Böylece mü’minler bir taraftan helâl ve temiz nimetlerden istifade ederken, aynı zamanda sürekli bir tekâmül içinde bulunsunlar ve dünya nimetleri de onlar hakkında ebedî hayat için bir sermaye hükmüne geçsin.
  • Cenab-ı Hakkın Esmâsı Hüsnâdır, her biri ezelî ve sonsuz, sınırsız bir güzellik mertebesindedir. Kâinattaki bütün güzellikler Esmânın tecellîlerinden gelir. Şeklin, suretin, mânânın, rahmetin, şefkatin, adaletin, hikmetin, ilh. güzellikleri hep Esmânın tecellîsindendir.
  • O, en güzel bir surette yaratıp bütün mahlûkat üzerinde bir mertebe bahşettiği insandan da bu âlemde güzellikler üretmesini, güzel işler yaparak ve yaptığı her şeyi güzel yaparak bu âlemi süslemesini bekler. Böylelikle ihsanının eserini kullarında iki suretle, hem onlara olan ihsanında ve hem de onların fiillerinde görmek ister.
  • Allah Teâlânın emirleri işte böyle çeşit çeşit güzellikleri kullarının fiillerinde ortaya çıkarmak, yasakları da onları her çeşit çirkinlikten korumak hedefine dönüktür. İşte, kulun takvâsı onu çirkinliklerden korurken, ihsanı da Rabbinin Esmâsından yansıyacak güzelliklere onu mazhar kılar.

Kur’an Buluşmalarının bu bölümüne ait ayrıntılı video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen ve daha önce MÜSİAD Genel Merkezinde yapılan Kur’an Buluşmaları, salgın sebebiyle bi r müddettir https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden Cumartesi günleri 07:30’dan itibaren canlı olarak yayınlanıyor. Kur’an Buluşmaları ile ilgili gelişmeleri kaçırmamak için bu sayfaya abone olabilirsiniz.


Sitede yayınlanan yazılardan ânında haberdar olmak için
bizi Twitter’da takip edebilirsiniz:

twitter.com/umit_simsek