Kayıtlar

Aralık 26, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

En'âm sûresinin müjdeleri

Resim
Bir defada inen en uzun sûre olan En'âm sûresine giriş yaptığımız 334. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı. *** 2022 yılının ilk gününe isabet eden 334. Kur’an Buluşmasında En’âm sûresine giriş yaptık. En’âm sûresi, bir defada inen yegâne uzun sûre idi ve Müslümanlar üzerindeki baskıların âdetâ nefes almalarına dahi imkân verilmeyecek seviyeye ulaştığı bir dönemde nazil olmuştu.

Bir medeniyet böyle kuruldu

Resim
Mâide sûresini toplu olarak incelediğimiz 333. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı. 2021 yılının son Kur’an Buluşmasında, geçen hafta bitirdiğimiz Mâide sûresinin toplu bir değerlendirmesi yapıldı. UTESAV organizasyonuyla gerçekleşmekte olan Kur’an Buluşmalarının 333. bölümünü teşkil eden dersimizde yaptığımız tesbitlerden bazıları: Mâide sûresi, en son inen sûreler arasında yer almakta ve gerek insanların itikadlarını sağlam bir şekilde tesbit eden, gerekse sağlıklı bir toplum ve devlet yapısını sağlam temellere dayandıran ve insanları fazilet hedefine yönelten bir muhtevâya sahiptir. Ancak bu muhtevâ, insanlara birden bire değil, Mekke’de başlayan ve uzunca bir süre devam eden bir eğitimden sonra insanlara teklif edilmiştir. O insanlar bu âyetlere muhatap oldukları zaman, kötülüklerden uzaklaşmış, iyiliklerle donanmış, bir devlet kurup da Allah ve Resulünün öğrettiği şekilde insanlara yol gösterebilecek ehliyete sahip hale gelmişti. Sûrenin sözleşmelere riayet ve can düşmanl