Kayıtlar

Ocak 2, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Âyetlerin rehberliğinde bir kâinat gezisi

Resim
En’âm sûresinin 1-2. âyetlerini okuduğumuz 335. Kur’an Buluşmasının özeti ve tam video kaydı. En’âm sûresinin ilk âyetleri 335. Kur’an Buluşmasında bize kısa bir kâinat turu yaptırdı. Gökten, yerden ve insandan bahseden âyetleri okurken, görüntülerin de yardımıyla, hayalimizde göklerin büyüklüğünü ve yerin zenginliğini canlandırmaya ve insan olarak bu manzara karşısındaki sorumluluğumuzu anlamaya çalıştık. Gündemimizdeki birinci ve ikinci âyetlerin meâli şöyleydi: Hamd  bütünüyle o Allah’a aittir ki, gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve nûru var etti. Sonra da o inkâr edenler hâlâ başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen Odur. Onun katında belirlenmiş bir ecel daha vardır. Siz ise hâlâ şüphe edip duruyorsunuz. Kâinatın büyüklüğünü tasavvur etmek için rakamlara başvurduğumuzda karşımıza şöyle bir tablo çıktı: Yıldızlar, gezegenler, bulutsular, kuyruklu yıldızlar, yıldız kümeleri, galaksilerle dolu bir âlem. Yıldız sayısı, yeryüzünün

Övülmekten hoşlananlara İmam Gazâlî formülü

Resim
İMAM GAZÂLÎ B il ki, insanların çoğu, halkın tenkidinden korktuklarından ve övülmeyi sevdiklerinden dolayı helâk olmuşlardır. Binaenaleyh onların bütün hareketleri, halkın rızasına uygun olan nesneye bağlanmıştır. Bunu da halkın tenkidinden korkarak, onların övgülerini umarak yapıyorlar. Bu helâk edici hareketlerdendir. Bunu tedavi etmek farzdır. Bunun yolu, o sebepleri düşünmek suretiyle onları gidermektir. Birinci sebebe gelince: Medhedenin sözü sebebiyle kendinde kemâli hissetmektir. Burada senin çıkar yolun, aklına müracaat edip nefsine şöyle demendir: Bu sıfat – ki kişi seni onunla medhediyor – sende var mıdır, yok mudur? Eğer sende varsa, ya ilim veya takvâ gibi bir sıfattır ki, onda medhe müstehak olursun. Veya servet, câh veya dünyevî arazlar gibi sebeplerle övülmeye müstehak olmadığın bir sıfattır. Eğer bu sıfat dünyanın arazlarından ise, bundan dolayı sevinmek, yakında çerçöp olup esen rüzgârlarla berhava edilecek yer bitkileriyle sevinmek gibidir. Böyle sevgi aklın azlığında

Müziğin sırrı

Resim
  *** Ard arda dizilen sesler nasıl oluyor da bizim ruhumuzda bir musiki etkisi bırakıyor? Nasıl oluyor da bu sesler bizi etkiliyor, çeşit çeşit duyguları harekete geçiriyor, bizi alıp başka âlemlere götürüyor? *** İnsanın en anlaşılmaz yönlerinden birisi, onun müzikle olan ilgisidir. Doğumundan ölümüne kadar, hayatının her aşamasında müzikle iç içedir insan. Zevkler değişebilir; eğitim ve kültürüne göre bireyler farklı melodilerden ve farklı müzik türlerinden hoşlanabilir. Ne olursa olsun, müzik her yerde, herkesin hayatından bir parçadır. Bu tespiti hepimiz kolaylıkla yapabiliriz. İşin zor tarafına gelince: Müziği nasıl algılayabiliyoruz? Müzikten niçin hoşlanıyoruz? İşte, cevabı verilemeyen iki dev soru: Nasıl? Niçin?

Yüzde 10 bizi nasıl bozar?

Resim
Medyanın ahlâksızlığı yaymaktaki ısrarlı ve başarılı tutumu, merhum Tevfik İleri'nin bir tesbitini hatırlatıyor. Ahlâkımızı bozmak için yüzde 10'dan fazlasına ihtiyaç yok! *** D eğişim rüzgârının bizi ne kadar başkalaştırdığını görmek için en iyi yollardan biri, yakın geçmişin gazete kolleksiyonlarını karıştırmaktır. Ahlâk telâkkilerimizin nereden nereye geldiğini görmek mi istiyorsunuz? Bundan otuz kırk yıl önceki gazetelerin resimlerine bakın: O günlerin eğlence sektöründe giyilen kıyafetler, bugün sıradan insanlar için bile fazlaca mazbut görünmüyor mu?