Kayıtlar

Ocak 9, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Allah'ın mülkünde istibdada yer yok

Resim
En’âm sûresinin 3-5. âyetlerini okuduğumuz 336. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı. Allah Teâlânın sınırsız ve ortaksız rububiyeti ile inkârcıların bu gerçek karşısındaki tutumları, 336. Kur’an Buluşmasının gündemindeydi. UTESAV tarafından düzenlenen ve YouTube’un Erdemli Hayat kanalından canlı olarak yayınlanan Buluşmada okuduğumuz En’âm sûresinin 3-5. âyetlerinde şöyle buyuruluyordu: Göklerde ve yerde Allah Odur. O sizin içinizi de bilir, dışınızı da bilir, kazandıklarınızı da bilir. Lâkin onlara Rablerinin âyetlerinden hangi bir âyet gelecek olsa, yine bundan yüz çevirirler. İşte, kendilerine hak geldiğinde onu da yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberi yakında onlara ulaşacaktır. Bu âyetlerle ilgili olarak yaptığımız tesbitlerde şu noktalar ön plana çıktı: Allah’ın elçileri de Allah’ın birer kuludur. Rab ile kul arasında bir mertebe yoktur. Kulların ise hiç biri, kâinatın ne yaratılmasında, ne de idaresinde hiçbir pay sahibi değildir. Allah’ın her şeyden sonsuz derece

İntihar salgınında anahtar medyanın elinde

Resim
Bilimsel çalışmalar, sorumlu davrandığı takdirde medyanın intiharları büyük ölçüde önleyebileceğini gösteriyor. Toplumda intiharların salgın haline gelmesinde de, önlenmesinde de baş rolü medyanın oynadığı, yüzlerce bilimsel çalışma ile ispatlandı. Lokman Hekim Üniversitesinden Dr. Ayşe Altunbay, bu konudaki bilimsel çalışmalara atıfta bulunan bir makalesinde, medyanın her iki yöndeki etkisine dikkat çekiyor ve sorumlu bir şekilde davranıldığı takdirde, toplumda intiharların büyük ölçüde önlenebileceğini, örnekler vererek bildiriyor. Dr. Altunbay, 2019 sonlarında basına art arda yansıyan intihar haberleri üzerine kaleme aldığı makalesinde, [1] bu konuyu Werther etkisi ve Papageno etkisi adı verilen iki kavramla açıklıyor. Werther etkisi, adını Goethe’nin intihar salgınına yol açmakla suçlanan Genç Werther’in Acıları isimli romanından alıyor. Papageno etkisi ise, Mozart’ın Sihirli Flüt adlı operasında intiharın eşiğine gelen Papageno’nun yolda karşılaştığı üç delikanlının telkinleriy

Hadislerle hayat bulanlar için muhteşem bir eser

Resim
M. Yaşar Kandemir hocanın 1000 hadis-i şerifi açıklamalarıyla birlikte topladığı eseri okuyucuyla buluştu. Ünlü Hadis âlimi Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, hayatın belli başlı alanlarında bize yol gösteren 1000 hadis-i şerifi bir kitapta topladı. Tahlil Yayınları arasında okuyucuyla buluşan eser “Hayatımıza Yön Veren Hadisler” adını taşıyor. Yaşar hoca 982 sayfalık eserinin önsözünde şu bilgileri veriyor: *** Biz Müslümanlar hayata Kur’ân-ı Kerim’in ve hadîs-i şerîflerin ışığında bakarız. Ciğerlerimizin temiz havaya nasıl ihtiyacı varsa ruhumuzun da âyet ve hadislere öyle ihtiyacı olduğunu biliriz. Çünkü biz âyet ve hadislerle nefes alır, hayat bulur, yeniden diriliriz. Ve şu gerçeğe bütün kalbimizle inanırız: Allah Teâlâ’nın bu ümmete en büyük lütfu, Muhammed aleyhisselâmıs peygamber, Kur’ân-ı Kerîm’i de hayat rehberi olarak göndermesidir. Peygamberimiz Efendimiz, Kur’ân-ı Kerîm’i ümmetine hem tebliğ etmiş hem de Rabbimizin onlardan yapmalarını istediği ve uzak durmalarını emrettiği konu