Kayıtlar

Şubat 13, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kur'an ve Hadiste müjde-uyarı dengesi

Resim
  *** En’âm sûresinin Hesap Günü ile ilgili uyarıları içeren 15-17. âyetlerini okuduğumuz ve müjde-uyarı dengesini müzakere ettiğimiz 341. Kur’an Buluşmasının özeti ve video kaydı *** Son Kur’an Buluşmasında, insanları Allah’ın azabından sakındıran âyetleri, Allah’ın rahmetini müjdeleyen âyetlerle birlikte okuduk. 19 Şubat Cumartesi günkü 341. Kur’an Buluşmasında okuduğumuz En’âm sûresinin 15-17. âyetlerinin meâli şu şekilde idi: De ki: Rabbime isyan edecek olursam, büyük bir günün azabından korkarım. O gün kim o azaptan uzak tutulursa, Allah ona rahmet etmiştir. Bu ise apaçık bir kurtuluştur. Allah sana bir zarar dokundursa, Ondan başka o zararı giderecek kimse olmaz. Sana bir hayır eriştirecek olsa, zaten Onun gücü herşeye yeter. Konuyla ilgili diğer âyet ve hadislerin ışığında yaptığımız değerlendirmelerde vardığımız sonuçların başlıcaları ise şöyle oldu: Kur’ân, Allah’ın rahmetini müjdeleyen Rahmân ve Rahîm isimleriyle başlar ve bu müjdeyi, diğer pek çok âyetinin yanı sıra, bütün s

Kadın muhaddisler 40 ciltlik ansiklopediyi doldurdu

Resim
Zamanımızın güzide âlimlerinden Hindistanlı Muhammed Ekrem Nedvî, hadis tarihinde çok önemli yerleri bulunan kadın muhaddisleri 40 ciltlik dev bir ansiklopedide topladı. Halen konu üzerindeki çalışmalarına devam eden Nedvî, ansiklopedinin 75 cildi bulacağını söylüyor. Muhammed Ekrem Nedvî, bu devâsâ çalışması sırasında, kadınların ilim ve toplum hayatındaki yeri ile ilgili telâkkileri temelinden sarsacak bulgularla karşılaştı. İslâm’ın ilk çağlarında kadınların da ilim hayatında erkeklerinkine denk bir yerinin bulunduğu, ancak felsefenin İslâm âlemine girmesiyle beraber kadının geri plana atıldığı, Nedvî’nin tesbitleri arasında. Nedvî, hadis ilminde hanım muhaddislerin yerini anlatırken, büyük hadis âlimi İmam Zehebî’nin “Şimdiye kadar hadis rivayet edilen hiçbir hanım âlimeden kizb (yalan) sadır olmamıştır” sözünü naklediyor. Bütün mezheplerde kadın âlimlerin büyük bir yerinin bulunduğunu kaydeden Nedvî, bu tesbitinden Mutezile mezhebini hariç tutuyor ve bunu da “Mutezilenin Yunan fel

İsmail Lütfi Çakan Hocanın ümmete en son armağanı üzerine

Resim
Hadis ilminin zamanımızdaki öncü isimlerinden İsmail Lütfi Hocanın yıllardan beri hayalini süsleyen ve nihayet cisme bürünmüş bir eser halinde bizlere sunduğu bu kitap, “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan âyetlerin ana noktalarını hadis-i şeriflerle yoğurulmuş bir şekilde açıklayıp okuyucuyu Allah’ın hitabıyla baş başa bırakıyor. ÜMİT ŞİMŞEK “Âlemlerin Rabbinden gelen bir hitaba bizzat muhatap olmak, bir kul için düşünülebilecek mazhariyetlerin en büyüğü, yücesi, en şereflisidir” diyecek olsak, bu fikre herhalde bütün ehl-i iman iştirak edecektir. Lâkin iş bu büyük şerefin farkındalığına gelip dayandığında, pek azımızın bu heyecanı yaşayabildiği de hayatın bir başka gerçeğidir. Bunun başlıca sebebi, hitabın genelliği olsa gerektir; çünkü bu durum Kur’ân’ın milyarlarca muhatabı arasında kendimizi “olsa da olur, olmasa da” kabilinden önemsiz bir mevkide vehmetmemize yol açabiliyor. Oysa her birimizi bir kâinat yaratır gibi tek tek yaratan, yeryüzüne yaydığı nimetler içinde her birimizi