SON EKLENENLER
latest

19 Nisan 2022 Salı

Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kuranı Kerim Meali


Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir – Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız – Ümit Şimşek

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları


Kur'ân-ı Kerîm'in kendi kendisini açıklaması onun en büyük özelliği olduğu gibi, tefsir usulünün de en başta gelen ilkesidir. Bu ilke ihmal edildiği zaman herkesin kendi anlayışına göre âyetleri istediği tarafa çekebildiğine dair sayısız örneklerin şahidiyiz.

Kur'an tefsirinin ikinci kaynağı ise Hadistir. Zira Kur'ân-ı Kerîm'i tebliğ etmenin yanı sıra, onu söz ve fiille açıklamak Peygamber aleyhisselâma, ona itaat etmek de ümmetine görev olarak verilmiştir. Günümüzdeki ihtilâflar, özellikle bir kısım medya eliyle biteviye sürdürülen tartışmalar dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, bu konuları anlaşılmaz hale getiren en büyük etken, Hadisin dikkate alınmamasıdır. Zira Hadis, ümmet içindeki her türlü ihtilâfı çözme gücüne sahiptir; onun için anlaşmazlık halinde Peygamber aleyhisselâma başvurmak bizzat Kur'ân-ı Kerîm tarafından emredilmiştir (Nisâ, 4/65).

Bu meâl, mevcut çalışmalar arasında eksikliği müşahede edilen bu iki ana noktada bir hizmet sunmak niyetiyle hazırlanmıştır:

Bu çalışmada sadece âyetlerin meali verilmekle yetinilmemiş; o âyetle ilgili daha başka âyetlere de dipnotlarında yer verilmiştir.

Aynı şekilde, Peygamber Efendimizin Kur'ân-ı Kerîm ile ilgili açıklamaları da, yine ilgili âyetlerin dipnotlarında, Hadis ilminin ilkeleri doğrultusunda ve kaynakları gösterilmek suretiyle kaydedilmiştir.

Bu iki özellik, elinizdeki meâli diğer bütün meâllerden ayrılan en önemli yönünü teşkil etmektedir. Bu sayede, okuyucu, Kur'ân-ı Kerîm'in hangi sayfasını açarsa açsın, okuduğu âyetlerle ilgili diğer âyetleri bir arada inceleme fırsatı bulduğu gibi, kendisine Kur'an indirilen Peygamberin âyetlerle ilgili açıklamalarını da o âyetlerin dipnotlarında bulacaktır.

-- Önsöz’den


Tanıtım filmi

https://youtu.be/wc07GI26By0

 

Kitaba ulaşmak için:

https://www.ilahiyatvakfi.com/kitap/ayet-ve-hadislerle-aciklamali-kur-an-i-kerim-meali-2-cilt-m-yasar-kandemir-umit-simsek-halit-zavalsiz-9789755482484  

17 Nisan 2022 Pazar

Artıları ve eksileriyle dünya hayatı

**


Dünya hayatı ile ilgili uyarılar içeren En'âm sûresinin 32. âyetini okuduğumuz 349. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı


Geçtiğimiz Cumartesi günü yayınlanan 349. Kur’an Buluşmasında dünya hayatıyla ilgili değerlendirmeler gündemimizdeydi.

Buluşmada, En’âm sûresinin şu mealdeki 32. âyetini okuduk.

Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka nedir? Âhiret yurdu ise, takvâ sahipleri için daha hayırlıdır. Bu kadarını akıl edemiyor musunuz?

Bu mealdeki uyarılar daha başka birçok âyette de tekrarlanıyordu. Buna mukabil, dikkatlerimizi dünya nimetlerine çeviren, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin bizim hizmetimize sunulduğunu bildiren ve bütün bu nimetler üzerinde bizi tefekküre sevk eden pek çok âyet daha vardı.

Her iki yöndeki âyetleri de inceleyerek yaptığımız değerlendirmelerde özetle şu sonuçlara vardık:

·         Dünya bir cihetten tamamen değersiz bir oyun ve oyalanma, bir cihetten de çok değerli bir hazine anahtarıdır.

·         Değersizdir, çünkü yok olup gidicidir.

·         Değerlidir, çünkü ebedî hayat burada kazanılacaktır.

·         Bu hayat ise, inişli, çıkışlı, sürekli tesirler altında akıp giden bir hayattır. Bu tesirler ve iniş-çıkışlar karşısında dengeyi sağlıklı sınırlar içinde korumak ise bizim duyarlılık ve çabalarımıza bağlıdır. Bu bakımdan Kur’ân’ın mükerrer uyarılarını ciddîye almak gerekir.

·         Son olarak şunu da unutmayalım:

·         Dünya hayatıyla ilgili bütün bu âyetleri bize tebliğ eden Resulullah (s.a.v.), hiç kimseyi işinden, gücünden, ailesinden, malından, mülkünden alıkoymadı, kimseyi dünyayı terk etmeye çağırmadı. İnsanlara, sadece, Allah ile beraber olduklarını bilerek yaşamayı öğretti. Dünya hayatıyla ilişkilerimizi düzenleyecek olan da işte bu bilgi ve bu şuurdan ibarettir.

En’âm sûresinin 32. âyetini okuduğumuz 349. Kur’an Buluşmasının video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/IKTMWyeEaLQ 

UTESAV organizasyonuyla düzenlenmekte olan Kur’an Buluşmalarının bu bölümü, Ramazan ayına girmiş olmamız sebebiyle, 18:00-18:45 arasında yayınlanacak. Adresimiz ise her zamanki gibi, YouTube’un Erdemli Hayat sayfası: https://www.youtube.com/erdemlihayat