Kayıtlar

Nisan 17, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kuranı Kerim Meali

Resim
Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir – Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsız – Ümit Şimşek Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Kur'ân-ı Kerîm'in kendi kendisini açıklaması onun en büyük özelliği olduğu gibi, tefsir usulünün de en başta gelen ilkesidir. Bu ilke ihmal edildiği zaman herkesin kendi anlayışına göre âyetleri istediği tarafa çekebildiğine dair sayısız örneklerin şahidiyiz. Kur'an tefsirinin ikinci kaynağı ise Hadistir. Zira Kur'ân-ı Kerîm'i tebliğ etmenin yanı sıra, onu söz ve fiille açıklamak Peygamber aleyhisselâma, ona itaat etmek de ümmetine görev olarak verilmiştir. Günümüzdeki ihtilâflar, özellikle bir kısım medya eliyle biteviye sürdürülen tartışmalar dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, bu konuları anlaşılmaz hale getiren en büyük etken, Hadisin dikkate alınmamasıdır. Zira Hadis, ümmet içindeki her türlü ihtilâfı çözme gücüne sahiptir; onun için anlaşmazlık halinde Peygamber aleyhisselâma başvurmak bizzat Kur'ân-ı Kerîm tarafından emredi

Artıları ve eksileriyle dünya hayatı

Resim
** Dünya hayatı ile ilgili uyarılar içeren En'âm sûresinin 32. âyetini okuduğumuz 349. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı Geçtiğimiz Cumartesi günü yayınlanan 349. Kur’an Buluşmasında dünya hayatıyla ilgili değerlendirmeler gündemimizdeydi. Buluşmada, En’âm sûresinin şu mealdeki 32. âyetini okuduk. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka nedir? Âhiret yurdu ise, takvâ sahipleri için daha hayırlıdır. Bu kadarını akıl edemiyor musunuz? Bu mealdeki uyarılar daha başka birçok âyette de tekrarlanıyordu. Buna mukabil, dikkatlerimizi dünya nimetlerine çeviren, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin bizim hizmetimize sunulduğunu bildiren ve bütün bu nimetler üzerinde bizi tefekküre sevk eden pek çok âyet daha vardı. Her iki yöndeki âyetleri de inceleyerek yaptığımız değerlendirmelerde özetle şu sonuçlara vardık: ·          Dünya bir cihetten tamamen değersiz bir oyun ve oyalanma, bir cihetten de çok değerli bir hazine anahtarıdır. ·          Değersizdir, çünkü yok olup gid