Kayıtlar

Mayıs 1, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sade Vatandaş adalet ve asayişi özel teşebbüse devredecek

Resim
  Son günlerde bir bakanımız ile bir parti liderimiz arasında cereyan eden muhabbet bütün keyfiyle devam ederken, ihkak-ı hak ve temin-i asayiş alanlarında faaliyet gösteren özel teşebbüsümüzün de lider kadrosuyla bu muhabbete iştirak etmesi ve sorunların çözümünde sokak kabadayılığına alternatif olarak hukuk yolunu göstermesi, Sade Vatandaşımızı heyecanlandırdı ve ülkeyi yeni ufuklara taşıyacak formüller üretmeye sevk etti. Özetle, Sade Vatandaşımız diyor ki: “Hukuk bilincinin bu kadar kökleştiği bir toplumda özel teşebbüsümüzün gayret ve imkânlarından niçin mahrum kalalım? Ben iktidara gelince yapacağım ilk işlerden birisi, adalet ve asayiş konusunu ihale yoluyla özel teşebbüse devretmek olacak. Bu alanda nice zamandır faaliyet gösteren oluşumlar zaten mevcut olduğu ve bu oluşumların liderleri de sık sık görüşlerini kamuoyuyla oldukça etkili bir şekilde paylaştıkları için, kadro ve tecrübe sıkıntısının yaşanmayacağı ve kamuoyunun da bu yeni duruma kolaylıkla uyum sağlayacağı muhakk

Sanatın başlangıcı

Resim
    Bir ıssız gezegen nasıl bir muhteşem dünyaya dönüştü? Bu sorunun cevabıyla sanatın tarihi yazılır. ÜMİT ŞİMŞEK Ü zerinde hiçbir canlının olmadığı uzun çağlar yaşadı yeryüzü. Dünyanın bugünkü halinden haber verecek en küçük bir ipucu yoktu o zamanlarda. Göklerdeki ıssız gezegenlerden bir gezegendi dünyamız. Nasıl oldu, bilinmiyor, fakat bir gün canlılar belirmeye başladı. Dağlar, taşlar yeşerdi. Denizlerin altı rengârenk canlılarla doldu. Yeryüzü milyonlarca tür varlıkla şenlendi. Bir ıssız gezegen, bir muhteşem dünyaya dönüştü esrarengiz bir şekilde. ***  D ünyanın üzerindekiler, dünyadan önce yoktu. Hepsi sonradan ortaya çıktı. Fakat ortaya çıkanlardan hiçbiri, ilk defa yapılmışa benzemiyordu. Hepsi mükemmeldi, hepsi sanatlıydı. Kusur yoktu yapılanlarda. Bir küçücük yaprak, o mütevazi görünüşünün altında, erişilmez bir teknoloji sergiliyordu daha ilk günden. Çağlar geçti, kimse o teknolojiyi yakalayamadı. Daha ilk günden ve ilk canlıyla dünyaya adımını atmıştı mükemmellik. Her bel

Bir petek bal

Resim
  Ne çiçek biliyordu arıya sunduğunu, ne arı biliyordu yaptıklarını. Bir küçücük böcek, teknolojiye meydan okuduğunun farkında değildi.   ÜMİT ŞİMŞEK Bir gün ışığı vurdu çiçeğin yapraklarına. Sabahın ilk ışıklarıydı. Çiçek kucağını açıverdi. İçeride, bitkinin ta derinliklerinde hummalı bir faaliyet başladı. Her bir ışık parçacığının gideceği yer ve göreceği iş belliydi. Çiçek bunlardan habersiz, misafirlerini beklemeye başladı. ♦♦♦ Aynı gün ışığı, kovanlara da vurdu aynı saatte. Onlara çiçeklerin açılışını haber verdi ışık hızıyla. Hava zerreleri kokular taşıdı uzaklardan. Çiçeklerin olduğu yeri bildirdi arılara. ♦♦♦ Haberi alan, uçtu geldi. Çiçeğin kucağına attı kendini. Birer muhteşem sofra oldu çiçekler. Gözlere yeryüzünün renk renk güzelliklerini, böceklere rahmet hazinelerinin çeşit çeşit lezzetlerini sundu. Kullar doya doya nasiplendi o hazinelerden. Bu kadarı, sadece bir başlangıçtı. ♦♦♦ Arılar, çiçeklerde bulduklarını taşıyıp durdular gün boyunca. Yorulmadılar, usanmadılar. Tar

Mucizeler üzerinden zamanımıza hikmet dersleri

Resim
  En'âm sûresinden "inkârcıların mucize isteklerini" konu alan 35-37. âyetleri okuduğumuz 351. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı İnanmamakta ısrar eden ve Hz. Peygamberden mucize isteyen inkârcıların bu isteklerine Allah niçin cevap vermedi? Onların inkârı Peygamberimizin üzerinde nasıl bir tesir bıraktı? Allah Teâlânın ölüleri diriltmesi ile kullarına hidayet vermesi arasında nasıl bir ilişki var? Bugünün medya ve sosyal medya diliyle İslâmı savunan Müslümanlar gerçekten bu dine hizmet mi etmiş oluyorlar? Bunlar, 351. Kur’an Buluşmasında cevap aradığımız sorular idi. 30 Nisan Cumartesi günü yayınlanan Buluşmada, En’âm sûresinin şu mealdeki 35-37. âyetlerini okuduk: Onların yüz çevirmesi sana ağır geliyorsa, onlara bir mucize getirmek için yapabiliyorsan yerin dibine bir tünel aç veya göğe bir merdiven kur! Eğer Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda birleştirirdi. Onun için sakın cahillerden olma. Ancak kulak verenler senin çağrına uyar. Ölüleri

Bayram içinde bayram

Resim
   ÜMİT ŞİMŞEK  Dünya bir bayram yeridir ruhlar için. Onda gözünü açan, bir şenlik bulur. Kandillerle süslenmiş, çiçeklerle bezenmiş rengârenk bir âleme doğar insan. Sayısız san’at eserleri bir bir gelip geçer önünden. Her ânında ve her köşesinde bir ikram bulur dünyanın. *** Nimetlerin çokluğu, nimetleri örter çoğu zaman. İkramsız hiçbir ânı geçmeyen insan, bir bayram yerinde olduğunu unutur. Harikulâdelikler, bir alışkanlık perdesi altında gizlenir. Kendisini yerin ve göğün en leziz nimetleriyle besleyeni nadiren hatırlar insan. Aldığı her nefesin ve eline geçen her nimetin Yer ve Gökler Rabbinden bir armağan olduğunu bilse de düşünmez çoğunlukla. Ve o bilincin zevkini doya doya çıkarmaktan mahrum kalır. Ama nimetlerin ardı arkası kesilmez. Kul hatırlamasa da sürer gider ikramlar. Kul isyan da etse Rabbi onu yine besler. Kul binlerce defa tövbe edip binlerce defa tövbesini bozsa, Rabbi onu yine kapısından geri çevirmez ve yine nimetlerini onun üstünden eksik etmez. Bazan darlıkla hat

HAYIRLISI ALLAH'A KULLUK ETMEK VE DÜRÜST DAVRANMAKTIR

Resim
KUR'AN-I KERİM'DEN TEŞVİK VE UYARILAR - 2