SON EKLENENLER
latest

13 Eylül 2022 Salı

İnsanlar yöneticilerin etrafından ne zaman dağılır?

 


   

Allah’tan bir rahmet sayesindedir ki sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp gitmişlerdi.

Âl-i İmrân Sûresi, 3:159

 

ÜMİT ŞİMŞEK

  

“ŞÜPHESİZ Kİ sen pek büyük bir ahlâk üzerinesin”[1] mealindeki âyet-i kerimeyi açıklayan âyetlerden biri de budur. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberin merhameti, onun yüce ahlâkının en önemli özelliklerinden biridir ve bu özellik ona Allah tarafından bağışlanmış bir lütuftur.

Âyetin arka planı, konuyu daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Bu âyet ile beraber Âl-i İmrân Sûresinin önemli bir kısmı, Uhud Harbinden sonra inmiştir ve bu savaştaki yenilgi üzerine önemli dersler vermektedir.

Bilindiği gibi, Uhud Savaşı, Peygamber emrine uymakta gösterilen gevşeklik yüzünden yenilgiyle sonuçlanmıştı. Savaşın öncesindeki istişarede Allah’ın Resulü düşmanı şehirde karşılama düşüncesini savunmuş, ancak, özellikle genç Sahâbîlerin ısrarı üzerine savaş meydanına çıkılmıştı. Savaşta da İslâm ordusu tam zafere ulaşmak üzere iken, Peygamber emrine aykırı olarak okçuların yerlerinden ayrılması yüzünden yenilgiye uğramıştı.

Dünyanın neresinde böyle bir deneyim yaşanacak olsa, buna yol açanların başlarına neler geleceği aşağı yukarı bellidir.

Asr-ı Saadette ise, başka bir yerde yaşanmayan şey yaşanmıştır. Bu yenilgiden sonra Peygamberin ağzından ne bir azarlama işitilmiştir, ne de “Ben size söylemiştim” türünden bir başa kakma… O, insan tahammülünü en ziyade zorlayan şartlar altında dahi asla kabalaşmamış, kötü bir söz söylememiş, kalp kırmamıştır.

Bu ahlâk onun pek büyük bir mucizesi olduğu gibi, İlâhî rahmetin de bir müjdecisidir. Âyet de bu hakikate işaret ediyor ve “Allah’tan bir rahmet sayesindedir ki sen onlara yumuşak davrandın” buyuruyor. Elçisine en ağır şartlar altında dahi şefkat ve merhameti ilham eden o yüce Rabbin kendi rahmetinin büyüklüğü bundan anlaşılmıyor mu?

 

İşte, Peygamberin, kulları Allah’ın rahmetine çağırdığına dair en büyük bir delil de onun yüce ahlâkıdır. O, davetçisi olduğu İlâhî rahmetin aynı zamanda en parlak bir yansıtıcısı olmuş, anlattığı şeyi fiilleriyle göstermiş, hayatıyla doğrulamıştır. Onun çağrısına kulak verenler, böylelikle, o şefkat timsali Peygamberin yanında, İlâhî rahmetin gerçekliğini tüm sıcaklığıyla hissetmişlerdir.

Ve, tabii, bu âyet-i kerimeden alınması gereken büyük bir ibret var:

Siz de Peygamberiniz gibi olun.

Yani, onun gibi, şefkat ve merhamet dolu bir kalp sahibi olun; en olumsuz şartlar altında ve onların apaçık kusurları karşısında bile olsa, mü’min kardeşlerinize karşı yumuşaklığı ilke edinin. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberin ümmetine yaraşan şey budur; yoksa “kaba ve katı yürekli” olmak değildir.

Böyle bir ahlâka erişmenin kolay bir iş olmadığında şüphe yoktur. Ancak bu dünyada bir eğitim için bulunduğumuzu da unutmamalıyız. Özellikle yönetici durumunda bulunanların, Peygamber ahlâkını bir hedef olarak almaya herkesten fazla ihtiyaçları vardır. Dinin de, dünyanın da başarısı bununla mümkün olur. Aksi takdirde, “Onlar senin etrafından dağılıp gitmişlerdi” ifadesiyle anlatılan âkıbete uğramak kaçınılmaz hale gelir ki, bunun örneklerini etrafımızda fazlasıyla bulmak mümkündür.

“Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp gitmişlerdi.” Oysa o rahmet peygamberinin etrafında insanlar her geçen gün daha büyük bir şevkle, daha büyük kalabalıklar halinde toplandılar. O gün için hatâlarıyla bir yenilgiye sebep olanlar da bundan sonra nice başarılara eriştiler, nice zaferler kazandılar.

Eğer onlar öyle bir yenilgiden sonra, Allah’tan bir rahmet sayesinde Peygamberlerini çok şefkatli ve bağışlayıcı bulmuş olmasalardı, zaferden zafere koşacak ve dünyaya medeniyet dersi verecek bir hale gelebilirler miydi?[1] Kalem Sûresi, 68:4.

12 Eylül 2022 Pazartesi

Pandemi sonrası yüz yüze ilk Buluşma ile yeni dönemi açtık  

Pandemi sonrası yüz yüze ilk Kur'an Buluşmasında En'âm sûresinin 56. âyetini okuduk.

  

İki buçuk yıllık hasret bitti ve pandemi sonrası yüz yüze ilk buluşmamız 10 Eylül Cumartesi sabahı MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşti.

UTESAV organizasyonuyla 2013 yılı başından beri düzenlenmekte olan Kur’an Buluşmalarının 359. bölümünde En’âm sûresinin şu mealdeki 56. âyetini okuduk:

De ki: Sizin Allah’tan başka yalvardıklarınıza kulluk etmek bana yasak edildi. De ki: Ben sizin heveslerinize uymam; aksi takdirde sapıtmış ve hidayetten mahrum kalmış olurum.

Kur’ân-ı Kerimin “hüdâ” ve “hevâ” olarak adlandırdığı ve 23 senelik nüzul süreci boyunca sürekli olarak dikkatleri çektiği bu iki yol arasında mü’minlerin yapacakları tercih belli idi. Ancak hevâ yoluna çağıran unsurlar da hayatın bir başka gerçeği olduğu ve her taraftan insanları kuşattığı için, bu konuda sürekli bir denetime ihtiyaç vardı. Bu konuya temas eden âyet ve hadisleri göz önüne alarak yaptığımız değerlendirmede başlıca şu tesbitler öne çıktı:

·         Bunlara benzer âyetlerden de anlaşılacağı gibi, Kur’ân-ı Kerimin insanları çağırdığı yol ilim ve hakka dayanan hidayet yoludur; ondan başka yollar ise hiçbir bilgiye ve hakka dayanmayan hevâ yoludur.

·         Bu âyetlerin çeyrek asra yaklaşan nüzul süreci içinde başından sonuna kadar aynı istikameti göstermesi ve aynı şeye (bilgiye, hakka, adalete dayanan hüdâya) çağırmış olması ve hevâyı hüdânın denetimine tâbi kılması, bu ilkenin mü’minler için bir ruh gibi hayatın bütün gözeneklerine nüfuz etmesi anlamını taşır.

·         Şirk ve inkâr cereyanlarında ise durum tersidir. Onların yolunda hüdâ değil hevâ hakim durumda olduğu için, ilkeleri de o belirler. Bu durum, âyet-i kerimede “hevâsını ilâh edinmek” şeklinde tanımlanmıştır.

·         Hevâ ve heves tehlikesi karşısında Kur’ân-ı Kerimin bu kadar vurgu yapması ve inkârcıların durumunu göstererek mü’minleri sürekli olarak uyarması, “hüdâya tâbi olma” ilkesini bir hayat prensibi olarak yerleştirmek ve bütün bir ömür boyunca dinamik bir denge durumunu korumak içindir. Çünkü nefis herkeste vardır ve fırsatını bulduğu takdirde dizginleri kendi hevâsının eline geçirmek ister. İman ise, buna karşılık, insanı her iki dünyada da esenliğe çıkaracak ve başarıya ulaştıracak olan formülü, hayatın bütün gözeneklerine nüfuz eden bir ruh halinde mü’minlere aşılamaktadır. Gerçekten de bu ilke, insanın hayatına bir ruh halinde nüfuz ettiği zaman, ona her hususta doğru yolu gösterecektir. Doğru yolu bulmanın yolu da Kur’an ve Sünnet ile iç içe yaşanan bir hayattan başkası değildir.

En'am sûresinin 56. âyetini okuduğumuz 359. Kur'an Buluşmasına ait kesintisiz video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/5PF_aohCSYI 

Kur’an Buluşmaları, daha önce olduğu gibi, bundan böyle yine Cumartesi sabahları MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki genel merkezinde gerçekleşecek. Buluşmalar, sabah 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramından sonra 7:30-8:30 arasında sunum ve 8:30-9:00 arasında soru-cevap şeklinde cereyan ediyor.