Kayıtlar

Ekim 2, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Mevlid Kandilini Hamidullah Kur'an ile açıklıyor

Resim
    Müslümanlar, yüzyıllardır bir mübarek geceyi kutlarlar. O gecede İslâm âleminin dört bir yanından Arş’a hamd ü senâlar, şükürler, minnetler yükselir. “Niçin kutlarlar o mübarek geceyi?” diye soracak olanlar için, verilebilecek en güzel cevabı – Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun – Muhammed Hamidullah vermiştir. “Aziz Kur’an” adıyla Türkçeye çevrilen meâlinde, Hamidullah merhum, bu kutlu geceyi bir âyet-i kerimeye dayandırır. Bu âyet, Duhâ sûresinin, “Rabbinin nimetini yâd et” meâlindeki 11’inci âyetidir. Bu âyete düştüğü dipnotunda, nimeti yad etmenin yöntemi için Ahzâb sûresinin Resulullaha salât ü selâmı emreden 56. âyetine atıfta bulunur Hamidullah. Ondan sonra da der ki: “Müslümanlar, Mevlidi, diğer bir ifadeyle Hz. Peygamberin doğumunu kutlarken, bu âyete dayanırlar.” Ve arkasından temiz vicdanları şu soruyla karşı karşıya bırakır: “Hangi İlâhî nimet bundan daha büyük olabilir?” O mübarek geceye bir kere daha kavuştuk. Bir kere daha kutluyoruz üzerimizdeki en

Bir iman problemi olarak eş seçimi

Resim
      Bugünün gençleri yarının yoklukları haline gelmek istemiyorlarsa, bir an önce Batı medeniyetinin kendilerine biçtiği “tüketici” rolünden sıyrılıp “mü’min” kimliğine kavuşmak zorundalar. ÜMİT ŞİMŞEK G enç nesillerin düşmana ihtiyacı yok; onlar kendi kuyularını elleriyle kazıyorlar. Birçoğunun belki hiçbir geleceği olmayacak; bugünkü çizgilerini aynen devam ettirdikleri takdirde, nesilleri, kendileriyle beraber sona erecek. Gençlerimiz evlenemiyorlar — eş yokluğundan değil, alternatif çokluğundan. Tüketim çağının getirdiği “maksimize etme” alışkanlığıyla, tıpkı bir kazağın en iyisini en ucuza alabilmek için birkaç düzine mağaza dolaşır gibi, hayallerindeki eşi bulabilmek için de yaptıkları görüşme ve elemelerden elleri boş dönüyorlar. Adaylardan kiminin yaşı, kiminin kaşı, kiminin boyu, kiminin soyu aranan özellikleri tutmadığı için, ellerindeki sayılı yılları sayısız aramalarda harcamaya devam ediyorlar. Sonuç: Her iki tarafta da birbirini arayan, fakat bir türlü buluşamayan eş ad

Uyku âyetiyle gafletten uyanış

Resim
   En'âm sûresinin 60-62. âyetlerini okuduğumuz 362. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı.    Hayatın en esrarengiz gerçeklerinden biri olan uyku mucizesi ve onun büyük kardeşi olan ölüm, 362. Kur’an Buluşmasının başlıca gündemini teşkil ediyordu. UTESAV’ın düzenlediği Kur’an Buluşmalarının 1 Ekim Cumartesi sabahı gerçekleşen bölümünde En’âm sûresinin şu mealdeki 60-60. âyetlerini okuduk: Gece sizi öldüren, gündüz ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş eceliniz doluncaya kadar sizi dirilten Odur. Sonra dönüşünüz Onadır; sonra da O size yaptıklarınızı haber verecektir. O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar. Sonra onlar, gerçek mevlâları olan Allah’ın huzuruna çıkarılırlar. Şunu iyi bilin ki, hüküm Onundur ve O hesap görenlerin en sür’atlisidir. Âyetlerin ölümle beraber zikrettiği uyku mucizesi ile i

Bir müjdedir sonbahar

Resim
    ÜMİT ŞİMŞEK B ir sıcaklıktır sonbahar. Renkleri sımsıcak duygular çağrıştırır. Onda hakim olan renkler soğuk değildir; hüzün, ayrılık, gözyaşı okunmaz. Okunacak olsaydı, sonbahar tablolarında bu açıkça görülürdü. Bir sükûndur sonbahar. Sessiz, gürültüsüz, bir dinlenişi yansıtır. Gözler o tablolarda dinlenir, ruhlar onunla sükûneti dinler. Bir huzurdur sonbahar. Belki hayat cıvıltısı bahar gibi coşkuyla yaşanmaz onda. Ama matem de yoktur, feryat ve figan da işitilmez güz mevsiminde. Tabiat bir sessizlik içinde uykuya yatar. Huzur içinde dinlenir. Birkaç hafta öncesine kadar dalları süsleyen yapraklar, şimdi toprağı süslemektedir. Bu defa renkler daha da sıcaktır. Boy atmış başaklar gibi altın sarısına döner yeryüzü. Yemyeşil ağaçların dallarına nasıl yakışırsa, soyunmuş ağaçların ayakları dibinde de başka bir güzellik sergiler yapraklar. Dekor değişmiş, renkler ısınmıştır. Yine müjde vardır renklerin dilinde. Dün hayatı haber veren yeşilin yerini, bugün sükûn ve istirahati müjdeleye