Kayıtlar

Kasım 20, 2022 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Meslektaşım ve oda arkadaşım Raşit Hoca (v. 22 Kasım 2022)

Resim
     İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN Yapmakta olduğum bir kitap çalışması dolayısıyla Abdülkays Elçileri ile ilgili hadis-i şerifleri mütalaa ederken aldım vefat haberini Raşit Hoca’nın. Hicri 8. Yılda Bahreyn taraflarından Müslüman olup İslâm hakkında bilgi almak ve o bilgiyi hem yaşayıp hem de çevrelerindeki insanlara ulaştırmak maksadıyla kendi istekleriyle Medine’ye gelen bu heyet içinde, bu yolculuktan sonra Eşeccü Abdilkays diye ünlenecek asıl adı el-Münzir olan sahâbî de vardı. Heyettekiler Medine’ye ulaşınca doğruca Hz. Peygamber’e koştular. Eşecc ise, hayvanların yanında kaldı, eşyalarını derleyip toparladı devesini bağladı. Güzel ve temiz elbiselerini giydi. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in huzuruna çıktı. Efendimiz onu yanına oturttu. Tanışma ve niyet beyanı konuşmalarından sonra Hz. Peygamber bu zâta “Sende Allah’ın sevdiği iki haslet, özellik ve güzellik var: Hilim ve Enât” buyurdu. Hilim, akıl, vakar ve sabır; Enât ise, sükûnet ve teennî ile hareket etmek, acele

İbrahim aleyhisselâmdan bütün zamanlara tevhid dersleri

Resim
    En'am sûresinin 74. âyetini okuduğumuz 369. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı      Kur’an Buluşmalarının 369. bölümünde, İbrahim aleyhisselâmın Tevhid mücadelesini ve bu mücadelede kullandığı delil ve yöntemleri ele alan âyet kümesinin ilk âyetini okuduk. UTESAV organizasyonuyla gerçekleşen Buluşmada okuduğumuz En’am sûresinin 74. âyeti şu mealde idi: Bir zaman İbrahim babası Âzer’e “Sen gerçekten putları tanrı mı ediniyorsun?” demişti. “Ben seni de, kavmini de düpedüz sapıklıkta görüyorum.” Bir peygamberin müşrik babası ile olan tartışması, birçok yönlerden dersler ve hikmetler içeren bir bahis teşkil ediyordu. Ve bu dersler, zamanımızın şartları altında düşünüldüğünde, bizi de hatâlardan koruyacak ve en doğru yola yönlendirecek ilkeleri bize öğretiyordu. Konuyla ilgili diğer âyet ve hadislerin ışığında yaptığımız değerlendirmeleri şu noktalarda özetledik: ·          Uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderilen peygamberlerin tebliğlerine en yakınlarından başl