Kayıtlar

Mart 19, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Siyaseti bırak, Kur'ân'a dön, şûrâya sarıl

Resim
   Hatırlayabildiğim kadarıyla son üç seçim dönemi Ramazan ayına denk geldi (veya getirildi). Bunun sonucu olarak da, mübarek bir mevsimde mübarek sözlerle arınması ve bereketlenmesi gereken lisanlar, hamaset katkısıyla bir nevi mübareklik kılıfına büründürülmüş siyasî boğuşmalar, lâf dalaşları, tekebbür ve hakaret yarışlarıyla bu mübarek mevsimleri kendi aleyhlerinde kullanarak heba ettiler. Şimdi de, başlarından geçen onca tecrübeden doğru dürüst hiçbir ders çıkarmadıkları anlaşılan belli başlı Risale-i Nur cemaatleri hiç değilse bu defa, bu Kur'an ayının girişiyle bir muhasebe içine girmek ve siyasetten el çekerek aslî görevlerine yönelmek yerine, eski hatâlarını daha da güçlü bir şekilde tekrarlamak yönündeki azimlerini arka arkaya yayınladıkları sadakat ve hamaset beyannameleriyle izhar etmiş bulunuyorlar. Bu durum karşısında, biz de, iki yıldan fazla bir zaman önce bu sütunlarda ve Kalem Yazmak Zorunda adlı çalışmamızda yayınladığımız bu yazıyı, Ramazan ayına girmek üzere ol

Kur'an tefekkürünün önemli bir yöntemi: tasrif

Resim
                  .....                         En'am sûresinin 105. âyetini okuduğumuz 386. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı       Kur’an Buluşmalarının 386. bölümünde okuduğumuz âyet-i kerime, bizi Kur’an tefekkürünün önemli bir kavramı olan “tasrif” yöntemi ile tanıştırdı. 18 Mart Cumartesi sabahı canlı olarak yayınlanan Buluşmada, En’âm sûresinin şu mealdeki 105. âyetini okuduk: Âyetleri Biz böyle çeşitli şekillerde anlatıyoruz; onlar da “Sen bunu bir yerden ders almışsın” diyorlar. Biz ise bilen bir topluluğa onu iyice açıklamış bulunuyoruz. Buradaki kullanımı itibarıyla “çeşitli şekillerde açıklama” olarak tanımlayabileceğimiz “tasrif” yöntemi, Kur’an-ı Kerimde bizim dikkatimize sunulan varlık, olay ve kavramların farklı âyetlerde çeşitli yönleriyle dikkatimize sunulmasını ifade ediyor. Bu yöntemin bize sağladığı faydaların başlıcalarını şu şekilde özetledik: Kur’ân-ı Kerim, ele aldığı konuları tek başına değil, hayatın daha başka unsurlarıyla birlikte, va