Kayıtlar

Nisan 16, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Nefret: kazananı olmayan savaş

Resim
Kötülüğe karşı mücadele ederek bir başarı kazanmış ve olumlu bir çığır açmış bulunan kimselerin dâvâlarında kin ve nefrete rastlanmaz. Onlar daha yola çıkmadan önce kendilerini ve taraftarlarını kin, nefret, düşmanlık ve intikam hislerinden ciddî bir nefis terbiyesiyle arındırmış olan kimselerdir. ***  “Şiddetsizlik vaazla değil, uygulanarak öğrenilir” diyordu Gandi. “Eğer biz şiddetten uzak durmaya devam edersek, kullanılmayan herşey gibi nefret de zamanla ölür gider. Şiddetsizlik giyilip çıkarılacak bir elbise değildir. Onun yeri kalbimizdir; o varlığımızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır.” ***  Martin Luther King de kin ve nefretten arınmanın kolay bir iş olmadığını biliyor ve  “Nefret bulaşıcıdır,” diyordu. “O tıpkı bir hastalık gibi büyür ve yayılır; ve hiçbir toplum kendisini ondan koruyacak kadar sağlıklı değildir.” ***  Henüz kırk yaşını bile göremeden bir suikaste kurban giden Martin Luther King, bu kadar kısa bir ömür içinde böyle bir felsefeyi ve mücadele yöntemlerini nasıl g

Şeytan ilhamları

Resim
    En'âm sûresinin insan ve cin şeytanlarıyla ilgili 112-113. âyetlerini okuduğumuz 390. Kur'an Buluşmasının özeti ve video kaydı.     UTESAV organizasyonuyla düzenlenmekte olan Kur’an Buluşmalarının 390. bölümünde konumuz, peygamberlerin mesajını etkisiz bırakmak için birbirleriyle yardımlaşan insan ve cin şeytanları idi. Bu konuda önemli bilgi ve uyarılar içeren En’âm sûresinin 112-113. âyetlerinde şöyle buyuruluyordu: Her peygambere insan ve cin şeytanlarını Biz böylece düşman ettik ki, bunlar, aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler ilham ederler. Eğer Rabbin dileseydi onlar bunu yapamazdı; onun için sen onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar bunu, âhirete inanmayanların gönülleri o yaldızlı sözlere meyletsin, sonra ondan hoşlansınlar ve işlemekte oldukları kötülükleri işlemeye devam etsinler diye yaparlar. Dünyanın bir imtihan alanı olarak düzenlendiği gerçeğinden yola çıkarak yaptığımız değerlendirmelerde, insanı gerek iyiliğe, gerekse kötülüğe çağıranl