Kayıtlar

Mayıs 14, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Nefretle nereye kadar?

Resim
     İlk Müslümanların var oluş mücadelesi amansız bir husumetin tasallutuna karşı verilmiş bir mücadele idi. Fakat kine kinle, nefrete nefretle, zulme zulümle mukabele edilerek verilmiş bir mücadele değildi. Eğer öyle olsaydı, kendileri de düşmanlarına benzemiş olurlar, bu ise nefret ve zulmün zaferi olurdu. *** Boğuşma ortamlarında ilk feda edilen şey, insanlığın ve İslâmın temel değerleri olan  ve toplumu ayakta tutan adalet, hürriyet, merhamet, muhabbet, diğergâmlık, bağışlayıcılık gibi insanî değerlerdir. *** Kin ve nefretle kitleleri harekete geçirebilir, size kin besleyen ve zulmedenlerle savaşabilir, hattâ onları mağlûp edip size yaptıklarını burunlarından getirebilirsiniz. Ama sizin sayenizde hayatiyetini koruyan ve biriken kinler ve nefretler bir gün nöbeti sizden alıp başkalarına devreder ve feleğin çarkı yine eski yönünde dönmeye devam eder; bu defa siz yine kin ve nefret biriktirme konumuna geçersiniz. *** Kemalist anlayış iktidarda iken dinî akımlar güçleniyor

Sade Vatandaş "İstibdat isteyene istibdat var, oy hakkı yok" diyor

Resim
Zaman zaman ülke yönetimine dair ilginç fikirlerini kamuoyuyla paylaşan Sade Vatandaş son seçimlerin akabinde yeni bir vaadde bulundu: İktidara geldiği takdirde, Sade Vatandaş, istibdat taraftarlarına oy hakkı tanımayacak. Bu kararının gerekçesini ise vatandaşımız şöyle açıklıyor: Demokrasilerde asıl olan çoğulculuktur. Kuvvetler ayrılığı ise demokrasilerin olmazsa olmaz özelliğidir. Velev seçimle dahi iş başına gelmiş olsa, iktidardakinin bütün kuvvetleri kendisinde toplaması ve fiiliyatta hiç kimseye karşı sorumluluk taşımaksızın ülkeyi yönetmesi, demokrasi açısından kabul edilebilecek bir durum değildir. Diğer yandan, zamanımızda diktatörlerin demokratik yollardan iktidara gelmekte oluşları da artık örneği pek çok görülen ve bütün dünyayı çözüm aramaya sevk eden bir problem halini almıştır. Çözümün zorluğu ise, demokrasiyi, demokrasiye zarar vermeden koruma yolunun bulunasında yatıyor. İktidara geldiklerinde zorbalaşma ihtimali bulunan kişileri baştan önlemek anlamına gele