Kayıtlar

Haziran 18, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bir önemli uyarı, bir büyük müjde

Resim
     “Bir Ayet Bir Hadis” programının ikinci bölümü dün akşam (20 Haziran Salı) YouTube’da yayınlandı. Bu bölümde, önce Karun’un âkıbetiyle ilgili Kasas sûresinin 83. âyetini ve bu âyete Hz. Ali’nin getirdiği açıklamayı okuduk. Daha sonra da kâinat âyetlerine tefekkürle bakan ve insanlara Allah’ı sevdiren kimseleri müjdeleyen bir hadis-i şerif üzerinde durduk. Bir Ayet Bir Hadis programının ikinci bölümünde okuduğumuz âyet ve hadis metinleri şöyle: İşte şu âhiret yurdunu, Biz yeryüzünde büyüklük taslayıp bozgunculuk yapmak istemeyen kimselere nasip ederiz. Âkıbet, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kasas, 28:83 Hz. Ali: Ayakkabısının bağını arkadaşınınkinden üstün gören ve bundan hoşlanan kimse de “yeryüzünde büyüklük taslayıp bozgunculuk yapmak isteyen kimse” kapsamındadır. Taberî, Kasas 83 tefsiri Allah’ın kullarından en hayırlı olanları, Allah’ı zikretmek için güneşe, aya, yıldızlara ve gölgelere tefekkürle bakanlardır. Müstedrek (Hakim), no. 164 Ebu’d-Derd

Bütün insanlara yetecek bir sermaye

Resim
    Bütün insanlara iyilik yapmak için malınız yetmez, ama güleryüzünüz ve güzel ahlâkınız hepsine yetsin. el-Müstedrek (Hakim), no. 431-432; el-Camiu's-Sağîr, 2530  ÜMİT ŞİMŞEK Varlık âleminin en üstün eseri olan insanı yaratırken, Yüce Allah onda sergileyeceği hikmet eserlerinin bir kısmını da insanın tercih ve çabasına bırakmıştır. Bu, insana verilmiş olan çok büyük bir imtiyaz ve aynı zamanda da çok büyük bir sorumluluktur. Ancak insanın yaratılış amacı da işte burada saklıdır. Diğer bütün varlıklar belli bir amaçla ve bu amaca uygun şekilde kendilerine verilen özelliklerle dünyaya gelirler, kendileri için belirlenmiş görevleri yerine getirirler ve süreleri sona erince de bu âlemden ayrılırlar. İnsan ise cismanî yapısı ve işlevleri dışındaki yeteneklerini kendi iradeli davranışlarına tâbi bir şekilde geliştirecek ve böylece, tıpkı siması gibi, tıpatıp benzeri bulunmayan özgün bir varlık olarak bu âlemi zenginleştirecek, daha da ötesi, bu âleme kendi eserlerini de katar