Kayıtlar

Eylül 10, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Öğüt fayda vermeli

Resim
Sen öğüt ver — öğüt fayda verecekse. A’lâ Sûresi, 87:9 HZ. PEYGAMBERİN şahsında onun ümmetine hitap eden bu âyet, İslâm dininin en önemli özelliklerinden birini vurguluyor ve onun öğüt dini olduğunu gösteriyor. Bu hakikatin altını çizen daha birçok âyet ve hadis vardır. Bunlardan bir kısmı ise, öğütsüzlüğün sonuçları hakkında ciddî uyarılar içeren âyet ve hadislerdir.

İktisat dünyası

Resim
Bir küçücük gezegendir dünyamız, uzayda uçup giden. Yıldızlar arasında görülmez bile. O küçüklüğüyle beraber, sayısız canlılara beşiklik eder. Milyonlarca tür canlı barınır onun üstünde. Milyonlarca yıl boyunca yaşar, gider hepsi de. Ve bu gezegen, milyonlarca yıl önceki tazeliğiyle canlı kalır. Hiçbir şeyi eksilmez, hiçbir şeyi eskimez.

Allah'ın büyüklüğü

Resim
  Size ne oluyor ki Allah’tan öyle bir büyüklük ummuyorsunuz? Nuh, 71:13 Kur’ân-ı Kerim, bu soruyu, Hz. Nuh’un kavmine yönelttiği bir soru olarak bize aktarıyor. Fakat kendimizi de bu sorunun muhatabı olarak düşünsek hiç de yanlış bir iş yapmış olmayız ki, zaten kıssaların asıl hedefi de budur. Çünkü Allah’ın büyüklüğünü takdir etme konusundaki zaaflarımız, özellikle rahmet cihetinden bizi de böyle bir soruya muhatap edecek bir seviyede seyrediyor. Önce bu sorunun arka planını yine Kur’an’dan öğrenelim.

Çöpçü güzeli

Resim
   D eniz deyince onlar gelir akla. Onlarla süslenmemiş bir sahilde eksiklik vardır. Sadece bir güzelliğin değil, ekolojik yönden de önemli bir unsurun eksikliğidir bu. Çünkü martıların işleri, hemen hemen hiç durmaksızın denizlerin ve karaların yüzünü temizlemektir. Çöplerin bulunduğu yerde onlar görülür. Ama çöpçüye benzer bir halleri yoktur. Nelerin içine dalıp çıkarsa çıksın, her zaman temiz ve her zaman beyazdır martı. Bir görevi yerine getirirken, aynı zamanda bir başka güzelliği sergiler gözlerimizin önünde.

Bugün neler olacak?

Resim
        B ugün nasıl bir gün olacak? Yaygın anlayış, bu sorunun cevabını meteoroloji uzmanından bekler. Fakat bu, bir hava raporundan daha fazlasını isteyen ve meteoroloji bültenlerinden daha fazla ratingi hak eden bir sorudur ve herkes için her gün ayrı bir cevabı vardır. Bu soruya hayatın en önemli sorusu da diyebiliriz. Ömürler günlerden yapıldığına göre, günlerimizin içeriği, ömrümüzün içeriği demektir. Şöyle de sorulabilir: Dünkü günümüz nasıl geçti? Bu soruya vereceğimiz cevap, bütün bir hayatın eğilimini yansıtacak ve ciddî bir değişim olmadığı takdirde ömrümüzün nasıl geçeceğine dair genel bir çizgi ortaya çıkaracaktır. Bu yüzden, pek çoğumuz hakkında “Bugün nasıl bir gün olacak?” sorusunun cevabı “Dünkü gibi” olur ve çok fazla meraka değer bulunmaz. Fakat dün, bizim için bilinen ve artık değiştirilmesi mümkün olmayan bir zaman dilimidir. Bugün ise henüz bilinmeyen bir gelecektir ve bize çok önemli fırsatlar sunabilir. Onun için, bugünümüzün, bütün bir ömür için harcanacak mera